Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Mroczny przedmiot pożądania – Krzysztof Kaźmierczak dla “Parkietu”

Krzysztof Kaźmierczak dla


Informacja reklamowa. “Trend wyłączania elektrowni atomowych na Zachodzie wydaje się powoli odwracać. Cykl życia wielu z nich jest przedłużany, a część z tych, które zostały zamknięte, chociażby w Japonii, powróciła już do produkcji energii” – komentuje Krzysztof Kaźmierczak. W komentarzu dla Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” analityk z Caspar Asset Management S.A. zwraca uwagę na dynamiczny wzrost ceny uranu, która jest obecnie najwyższa od 2007 roku.


Przeczytaj też poradnik inwestora – co to jest stopa zwrotu.


Według danych UxC i TradeTech publikowanych przez kanadyjskie Cameco cena spot w listopadzie br. osiągnęła poziom 81,25 dol. za funt uranu, podczas gdy na koniec grudnia 2022 wynosiła 47,68 dol. Aby na wykresie zobaczyć wyższe ceny, musielibyśmy cofnąć się aż do 2007 roku. Przyczyn silnego wzrostu, po trudnym dla branży okresie, możemy szukać zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej.

Łańcuch dostaw paliwa do reaktorów w istotnym stopniu opiera się na Rosji, posiadającej duże moce do wzbogacania uranu i produkcji paliwa. Branża ta, w przeciwieństwie do sektora ropy i gazu, nie została obłożona sankcjami. Ponadto zdecydowana większość uranu wydobywanego w Kazachstanie – ten kraj odpowiada za około 40 proc. globalnej produkcji tego surowca – jest transportowana przez Rosję. Inwazja na Ukrainę zdecydowanie podniosła ryzyko geopolityczne w sektorze, a zachodnie elektrownie próbują dywersyfikować dostawy paliwa do swoich reaktorów. W okresie niskich cen uranu, szczególnie po katastrofie w Fukushimie, wiele kopalń zostało zamkniętych i dopiero teraz ich produkcja jest wznawiana. Przez lata popyt był zaspokajany m.in. przez ponowny przerób zubożonego uranu, redukcję zapasów strategicznych przez rządy wielu krajów, likwidację głowic nuklearnych z okresu zimnej wojny, a także sprzedaż paliwa z magazynów wygaszanych elektrowni. Okres nadpodaży wytworzył przeświadczenie, że dostępność uranu nie jest problemem, a brakujące wolumeny zawsze można nabyć na rynku spotowym. To przekonanie jest teraz weryfikowane.

Dla elektrowni wzrost kosztu uranu i paliwa ogółem nie jest problemem, gdyż te elementy stanowią relatywnie niewielką część kosztów. Renesans energetyki atomowej będzie jednak wymagał dodatkowych inwestycji w zachodni łańcuch dostaw ze względu na bezpieczeństwo i stabilność podaży.

Krzysztof Kaźmierczak, Analityk w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 7 grudnia 2023 roku.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Mroczny przedmiot pożądania – Krzyszt…

autor: Krzysztof Kaźmierczak czas czytania: 4 min