Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Przedstawiciel Grupy Caspar na konferencji Konfederacji Lewiatan

Przedstawiciel Grupy Caspar na konferencji Konfederacji Lewiatan


Błażej Bogdziewicz, Wiceprezes i Dyrektor Inwestycyjny w Caspar Asset Management SA (spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Caspar) będzie jednym z prelegentów konferencji Konfederacji Lewiatan o szansach i zagrożeniach dla polskiej i globalnej gospodarki w 2024 roku. Konferencja w formie webinarium odbędzie się 25 października br.

Konferencja „Obraz polskiej i globalnej gospodarki. Szanse i zagrożenia oraz prognozy na rok 2024” jest organizowana w ramach e-Akademii Lewiatana, jednej z największych organizacji pracodawców w Polsce. Konfederacja Lewiatan skupia ponad 4,1 tysiąca działających w naszym kraju firm, które łącznie zatrudniają ponad milion pracowników. Współorganizatorem omawianego wydarzenia jest F-Trust S.A., spółka z Grupy Kapitałowej Caspar i jeden z największych w Polsce dystrybutorów produktów inwestycyjnych.Konferencja „Obraz polskiej i globalnej gospodarki. Szanse i zagrożenia oraz prognozy na rok 2024” jest adresowana przede wszystkim do przedsiębiorców i członków zarządów firm. Poza Błażejem Bogdziewiczem, Wiceprezesem Caspar Asset Management S.A. w webinarium wezmą udział Michał Szymański – Prezes Zarządu VIG/C-Quadrat TFI S.A.; Mariusz Zielonka – ekspert z zakresu ekonomii, gospodarki i finansów oraz mec. Adrian Zwoliński – Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Konferencja rozpocznie się 25 października br. o godzinie 10:00, i potrwa około 2 godziny. Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się pod wskazanym niżej linkiem: REJESTRACJA >

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Przedstawiciel Grupy Caspar na konferencji Ko…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 1 min