Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – sierpień 2022

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w sierpniu spadek o 1,70%, podczas gdy benchmark spadł o 5,18%.


Zmienność na rynku w ostatnim czasie nie ustępuje. Rynek powoli zaczyna akceptować fakt, że wyższy poziom stóp pozostanie z nami na dłużej, mimo że jeszcze niedawno konsensus zakładał pierwsze obniżki stóp procentowych przez FED w 2023 roku.

Z funduszy inwestujących w Europie nadal odpływają środki, co negatywnie wpływa na zachowanie indeksów Starego Kontynentu. Kryzys energetyczny i obawy o deindustrializację Europy nie sprzyjają odwróceniu tego trendu. Dzięki obecnym udziałom poszczególnych sektorów w subfunduszu, powinien on być w stanie zachowywać się lepiej od szerokiego rynku, tak jak miało to miejsce w ciągu ostatniego miesiąca.

Inflacja wciąż pozostaje jednym z największych zmartwień inwestorów. W mojej ocenie pozostanie ona z nami na dłużej, a przemawia za tym kilka czynników. Wśród nich wymienić można chociażby liczne programy wsparcia konsumentów. W takich warunkach popyt – zamiast słabnąć przy określonych poziomach – wciąż się utrzymuje, tym samym podnosi ceny wielu produktów jeszcze wyżej. Kosztem wsparcia konsumentów przez rządy jest wysoka inflacja.

Dodatkowo w ostatnim czasie ze względu na wysokie ceny prądu i gazu w Europie niektóre zakłady przemysłowe wstrzymują swoją działalność. Przykładowo mniej więcej połowa mocy produkcyjnych amoniaku w Europie oraz ponad 20% produkcji aluminium zostało zatrzymane.

Po ostatnich doniesieniach o tym, że Unia planuje wprowadzenie limitu 200 euro za MWh energii, ceny prądu spadły. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że jest to krótkoterminowe rozwiązanie, które nie rozwiązuje strukturalnego problemu, jakim jest niewystarczająca ilość energii ze stabilnych źródeł. Planowane na koniec bieżącego roku wyłączenie reaktorów jądrowych w Niemczech, które wciąż nie wycofały się z tego pomysłu, może tę sytuację jeszcze zaostrzyć.

Oczekiwania analityków odnośnie do przyszłych wyników finansowych spółek wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Przyznać należy, że póki co raportowane przez spółki europejskie wyniki nie były złe. Z drugiej jednak strony wiele firm przemysłowych działa w oparciu o roczne kontrakty na ceny energii, więc ostatnie wzrosty ceny prądu mogą przełożyć się na ich wyniki z opóźnieniem.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w sierpniu spadek o 1,70%, podczas gdy benchmark spadł o 5,18%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – sierpień 2…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min