Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWEStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Więcej: MASSE

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Polskich – lipiec 2017

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W lipcu 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych WIG20 wzrósł o 3,2%, mWIG40 o 0,5%, a sWIG80 spadł o 2,8% Cały indeks WIG wzrósł o 2,5%. Wynik subfunduszu Caspar Akcji Polskich to 1,1%.

Coraz wyraźniej widać, że wzrosty na rynku obejmują coraz węższą liczbę spółek. Do słabości indeksu cenowego (obrazującego wszystkie spółki nie ważone ich wielkością) dołącza indeks SWIG80 (grupujący średnie i mniejsze spółki spółki). SWIG80 zaczął spadać w marcu tego roku i jego spadek nabiera tempa. Tymczasem spadek indeksu cenowego wyhamował.

Gazprom zwiększył dzienny przesył przez gazociąg Opal (lądowe przedłużenie gazociągu bałtyckiego) z 56 mln do 71 mln cm sześciennych. Jednocześnie PGNiG przegrało skargę do sądu unijnego o wstrzymanie możliwości wykorzystywania 80% przepustowości gazociągu Opal przez Gazprom – te 80% przepustowości Opala oznacza 20-procentową redukcję tranzytu gazu przez Ukrainę. Zgoda na wykorzystywanie Opala w 80% przez Gazprom został wydany w 2016 roku przez Komisję Europejską.

W lipcu 2017 roku sukcesem zakończyły się duże nowe publiczne oferty Play i Getback. Łącznie obie spółki pozyskały z rynku ponad 5,1 mld zł (w planach chciały pozyskać 6 mld zł). Oferta Play to największa czysto prywatna oferta w historii GPW (a 5-ta z uwzględnieniem wszystkich spółek).

W 2017 roku ogłoszono już 23 wezwania do sprzedaży akcji, a dziesięć firm opuściło parkiet. W 2016 roku na giełdzie zadebiutowało 19 spółek i tyle samo ją opuściło. W tym roku ten bilans wynosi odpowiednio: siedem i dziesięć spółek. Rok 2017 może być rekordowy pod względem liczby wezwań. Do tej pory najwięcej, bo 35, było ich w roku 2016. Chęć do opuszczania GPW obrazuje zachowanie indeksu cenowego. Warto zwrócić uwagę że od początku roku indeks WIG-energia osiągnął 33% wzrostu, a indeks WIG-banki jedynie 18%.

Amrest ogłosił że planuje przeniesienie siedziby z Polski do Hiszpanii. Po raz pierwszy spółka tej wielkości (wartość rynkowa 8 mld zł) przenosi siedzibę – oznacza to przede wszystkim, że reżimy prawne w jakich spółka działa, w szczególności polski kodeks spółek handlowy, zostanie zastąpiony hiszpańskim kodeksem handlowym. Najwyraźniej spółka uznała hiszpański kodeks za lepszy. Dla akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, przewidziano wykup akcji po cenie rynkowej, ale pod warunkiem rejestracji na Walnym Zgromadzeniu i zgłoszenia sprzeciwu do uchwały o zmianie siedziby.

W lipcu 2017 roku udział spółek kontrolowanych przez państwo osiągnął w WIG-u 48%. To najwyższy poziom od początku działania polskiej giełdy, czyli od roku 1991. Po sześciu latach sądowego sporu GDDKiA i chińskie konsorcjum, na którego czele stoi Covec, wypracowały polubowne porozumienie. Postępowanie, które dotyczyło dwóch niedokończonych przez Chińczyków odcinków autostrady A2 przez długi czas kładło się cieniem na wzajemnych stosunkach gospodarczych. Ugoda powinna zmienić atmosferę wokół inwestycji chińskich firm w Polsce.

W lipcu 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych WIG20 wzrósł o 3,2%, mWIG40 o 0,5%, a sWIG80 spadł o 2,8% Cały indeks WIG wzrósł o 2,5%. Wynik subfunduszu Caspar Akcji Polskich to 1,1%.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons