Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – grudzień 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny stracił w grudniu 11,07% wobec spadku benchmarku o 6,47%.

W grudniu na wyniki funduszu negatywnie wpłynęły przede wszystkim inwestycje w producentów gazu ze Stanów Zjednoczonych.

Wyjątkowo ciepła zima w Europie, w połączeniu z wysokim stanem zapełnienia magazynów, spowodowała znaczące spadki cen gazu w Europie oraz – w związku z mniejszymi potrzebami państw europejskich na zakup tego surowca tej zimy – także w Stanach Zjednoczonych, które były znaczącym źródłem importu.

Niemniej, fundamentalna sytuacja niewiele się zmieniła: dostawy z Rosji będą znacząco niższe niż w przeszłości, konflikt idzie w kierunku eskalacji, własna produkcja w Europie niemal nie istnieje (poza Norwegią), trudno oczekiwać co roku takich anomalii pogodowych jak tej zimy, ceny gazu w Stanach są kilkukrotnie niższe niż w Europie czy Azji.

Jeden z największych, Freeport, od czerwca 2022 jest wyłączony przez awarię i aktualnie oczekuje zgody regulatora na wznowienie działalności. Powrót terminala Freeport, powstające z czasem nowe moce oraz przenoszenie części energochłonnej produkcji z Europy do Stanów Zjednoczonych powinno sprzyjać konwergencji cen i być pozytywne dla spółek produkujących gaz.

Caspar Globalny stracił w grudniu 11,07% wobec spadku benchmarku o 6,47%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – grudzień 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 2 min