Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – kwiecień 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny stracił w kwietniu 4,78% wobec spadku benchmarku o 3,33%.

W kwietniu otoczenie rynkowe niewiele się zmieniło w porównaniu z marcem: trwa rosyjska wojna w Ukrainie, brakuje wielu surowców, światu grozi kryzys energetyczny, a (w szczególności) Europie recesja.

Kolejne odczyty inflacji budzą obawy inwestorów o zdolność banków centralnych do sprowadzenia jej do poszczególnych poziomów celów inflacyjnych. Widmo agresywnego zacieśniania polityki monetarnej i trudnych warunków finansowania spowodowało dalszą wyprzedaż wielu spółek wzrostowych.

W kwietniu wzrósł ogólny poziom awersji do ryzyka i bywały dni, że spadało bardzo wiele klas aktywów równolegle: akcje zarówno value i growth, obligacje, kryptowaluty. Takie wzrosty korelacji pomiędzy klasami aktywów i pomiędzy instrumentami wewnątrz danej klasy często są cechą okresów podwyższonego stresu rynkowego i niskiej płynności.

Cena ropy naftowej (WTI) pomimo uwalania strategicznych rezerw oraz lockdownów w Chinach utrzymuje się na poziomie powyżej 100$ za baryłkę, a ceny gazu ziemnego w Henry Hub utrzymują się powyżej 7$/mmBTU. Przeciągająca się wojna w Ukrainie, kolejne sankcje na Rosję oraz strukturalne niedoinwestowanie w wydobycie węglowodorów sprawiają, że jeśli nie będzie bardzo silnego spadku popytu to poziomy te mogą się utrzymywać, stąd utrzymuję pozytywny pogląd na spółki z sektora energii.

Sezon wyników za I kwartał 2022 był neutralny, spółki były ostrożne w swoich komentarzach co do przyszłości, ale nie zaobserwowałem w spółkach – w które inwestują fundusze – obniżek prognoz. Spółki z sektora zbrojeniowego i półprzewodników narzekały na łańcuchy dostaw i brak komponentów, ale popyt na produkty jest silny, po prostu zostanie zrealizowany później. Spółki z sektora energii były najbardziej optymistyczne w swoich komentarzach odnośnie przyszłości, zwiększały też one często prognozy na poziom generowanej gotówki.

Niemniej, kwestia inflacji i konsekwencje restrykcyjnej polityki fiskalnej w połączeniu z kryzysem energetycznym i wojną w centrum Europy sprawiły, że „tail risk” na rynkach finansowych jest bardzo wysoki.

Caspar Globalny stracił w kwietniu 4,78% wobec spadku benchmarku o 3,33%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – kwiecień 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 2 min