Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – wrzesień 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny stracił we wrześniu 10,11% wobec spadku benchmarku o 5,13%.

We wrześniu ceny akcji spadały, umacniał się dolar amerykański i wzrosły rentowności obligacji skarbowych USA. Kryzys energetyczny, widmo recesji, inflacja, jastrzębi FED oraz rosyjska wojna na Ukrainie dominowały narrację i sentyment.

Caspar Globalny pozostaje w tym otoczeniu zainwestowany głównie w sektor energetyczny i zbrojeniowy, głównie w Stanach Zjednoczonych.

Ryzyko geopolitycznie nadal rośnie – mamy eskalację rosyjskiej wojny w Ukrainie, protesty w Iranie, niepewną sytuację w Libii czy napięcia na linii Chiny-Tajwan. Do tego zmierzamy w kierunku braku energii i żywności w niektórych częściach świata, co wywoła kolejne niepokoje i ryzyka.

W kolejnych miesiącach i latach kluczowy będzie dostęp do surowców (energia, nawozy, metale, szeroko pojęte ‘industrial inputs’) i mocy produkcyjnych (półprzewodniki, roboty, obronność, zmiana łańcuchów dostaw i większy nacisk na lokalną/regionalną produkcję w wyniku deglobalizacji), decoupling od Rosji, która dostarczała surowce na potęgę, jest już jasny, decoupling od Chin (fabryki świata) będzie postępował. Ważna będzie też kontrola nad cieśninami (Hormuz, Bab el-Mandab, Malacca, gibraltarska) i kanałami (sueski, panamski), przez które odbywa się większość transportu wodnego. Z geopolitycznego punktu widzenia, znaczenie będą miały z kolei cieśnina tajwańska i cieśniny tureckie: Bosfor i Dardanele, które aktualnie zostały zablokowane przez Turków dla innych okrętów wojskowych, niż te wracające do swoich baz macierzystych na Morzu Czarnym. Należy oczekiwać, że w scenariuszu użycia broni nuklearnej przez Rosję, zatopienie floty czarnomorskiej będzie jednym z pierwszych etapów odpowiedzi Amerykanów. Ryzyka geopolityczne będą zwiększały zmienność na rynku kapitałowym.

FED najprawdopodobniej zafunduje rynkom jeszcze trochę bólu zanim odpuści i zrobi wyczekiwany przez wielu „pivot”. W mojej ocenie ceny energii i żywności nadal mają potencjał, żeby zaskakiwać proinflacyjnie, a w długim terminie trzeba mieć jeszcze na uwadze demografię – starzejące się społeczeństwo oraz spadający zasób siły roboczej w większości świata poza Afryką – co także będzie miało charakter inflacyjny.

Pisałem o tym rok temu w komentarzu za wrzesień 2021:

„O ile ceny energii będą miały wpływ w krótkim i średnim terminie na inflację, o tyle w długim terminie czynnikiem inflacyjnym będzie demografia. Ostatnie czterdzieści lat to deflacyjny wpływ mocno rosnącej siły roboczej, do gospodarki globalnej dołączyły Chiny, Europa Wschodnia oraz wiele kobiet. Kolejne lata przyniosą odwrotny trend – siła robocza w Chinach się skurczy, na emeryturę przejdzie większość pokolenia baby boomers, co powinno powodować presję na wzrost płac. Siłą deflacyjną będzie tutaj szeroko pojęta automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja”

Aktualne działania FEDu to reakcja na nadmierne stymulusy w trakcie pandemii. W końcu FED zacieśni politykę tak mocno, że wygeneruje odpowiedni wealth i demand destruction, żeby zdusić trochę inflację. Wtedy przyjdzie czas na luzowanie, które najprawdopodobniej będzie nadmierne i – w połączeniu z kolejnymi stymulusami, na które już prześcigają się kolejne rządy (tarcze antyinflacyjne, tarcze energetyczne i inne formy subsydiowania popytu) – spowoduje silne wzrosty na aktywach ryzykownych i nową inflację.

Caspar Globalny stracił we wrześniu 10,11% wobec spadku benchmarku o 5,13%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – wrzesień 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 3 min