Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Stabilny – listopad 2021

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny - Intellia Informacja Reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:


Caspar Stabilny zyskał w listopadzie 2021 roku 0.93%, wobec wzrostu benchmarku o 0.52%.

Ożywienie gospodarcze związane z wychodzeniem świata z pandemii powinno sprzyjać inwestycjom w aktywa ryzykowne.

Wariant Omikron postrzegam jako tymczasowe ryzyko, lokalne lockdowny opóźnią powrót mobilności, popytu i kondycji łańcuchów dostaw do poziomów sprzed pandemii. Niemniej cechy nowego wariantu, czyli wysoka zaraźliwość, relatywnie łagodny przebieg i niska śmiertelność (według aktualnych danych) są pozytywne w kontekście wyjścia świata z pandemii, ponieważ jest to sposób, aby osoby sceptycznie nastawione do szczepionek zyskały naturalną odporność. Powrót do rzeczywistości przed-pandemicznej odbywa się w środowisku bardzo łagodnej polityki monetarnej, której zmiana stanowi ryzyko dla globalnych rynków akcji. Kolejne przykłady zacieśniania monetarnego spowodują wzrost zmienności. Innym ryzykiem, które należy mieć na uwadze i których eskalacja może mieć negatywny wpływ na rynki finansowe, to napięcia geopolityczne (Ukraina, Iran, Chiny) oraz kryzys energetyczny.

Ostatniego dnia listopada br. sukces w trzeciej fazie badań klinicznych ogłosiła spółka Krystal Biotech, w którą subfundusz od kilku lat inwestuje. Krystal Biotech działa w obszarze terapii genowych i udało im się zmodyfikować wirusa opryszczki tak, aby wykorzystać go jako wektor dostarczający geny do komórek skóry. W efekcie Krystal Biotech może leczyć bardzo groźną chorobę występującą pod nazwą „pęcherzykowate oddzielanie się naskórka”. Jest to ciężkie schorzenie skóry, w efekcie którego u części pacjentów może się rozwinąć czerniak. Wielu chorych przechodzi tę chorobę bardzo boleśnie, niektórzy mają rany tak rozległe, że nie mogą nawet brać prysznica. Kurs spółki po ogłoszeniu pozytywnych danych wzrósł ponad 100%, niemiej znajduje się poniżej poziomów z lutego tego roku, co pokazuje jak słaby sentyment panuje w tej chwili w segmencie małych i średnich spółek biotechnologicznych. Wraz ze wzrostem aktywności na rynku przejęć, wyklarowaniem się kwestii przewodnictwa w FDA oraz reform mających na celu obniżki cen leków, sentyment w przyszłym roku powinien się poprawić.

Caspar Stabilny zyskał w listopadzie 2021 roku 0.93%, wobec wzrostu benchmarku o 0.52%.

Podobne wpisy:

NOTA PRAWNA

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Stabilny – listopad 2021

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 2 min