Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Stabilny – styczeń 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny - Intellia Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:


Caspar Stabilny stracił w styczniu 4.10% wobec spadku benchmarku o 1.20%.

Gorszy wynik od benchmarku wynika z przeważenia (w porównaniu do benchmarku) sektorów wzrostowych (technologia, biotechnologia), które radzą sobie znacznie gorzej niż szeroki rynek. Mimo słabego zachowania kursów spółek z tych sektorów nie widzimy pogorszenia w ich sytuacji fundamentalnej.

Przecena na rynkach, która rozpoczęła się w listopadzie 2021 i trwa do dzisiaj. Tłumaczona jest obawami rynku o zapowiadane zacieśnianie polityki monetarnej przez amerykański FED oraz ryzyko eskalacji konfliktu na Ukrainie. W mojej ocenie ani jedno, ani drugie nie stanowi dużego ryzyka dla amerykańskich spółek technologicznych i biotechnologicznych.

Sytuacja na rynkach finansowych w styczniu 2022 była kontynuacją trendów, które obserwowaliśmy w 2021 roku. Dla przypomnienia najważniejsze z tych dynamik:

  • Słabość małych i średnich spółek w porównaniu do dużych.
  • Słabsze zachowanie sektorów ‘wzrostowych’ (m.in. technologia, biotechnologia).
  • Kursy wielu spółek kształtowane bardziej przez czynniki systematyczne (niska płynność, odpływy kapitału, umorzenia w funduszach), niż czynniki fundamentalne (wyniki finansowe, prognozy, pozycja konkurencyjna, atrakcyjność biznesu).
  • Dobre zachowanie spółek z sektora energii w otoczeniu popytu na energię rosnącego szybciej niż podaż.
  • Podwyższona inflacja.
  • Wyższe ryzyko geopolityczne.

W mojej ocenie bardziej restrykcyjna niż pierwotnie oczekiwano polityka monetarna amerykańskiego FED’u nie zmienia znacząco docelowych wycen spółek, które zwiększają swoje przychody w bardzo szybkim tempie. Sektory biotechnologiczny, oprogramowania i półprzewodników nie wykazują korelacji z poziomem stóp procentowych, co przedstawiono na poniższych wykresach zestawiając każdy z tych sektorów (na lewej osi) z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych USA (prawa oś).

Wyniki funduszu - wykres biotechnologia

Wyniki funduszu - wykres oprogramowanie

Wyniki funduszu - wykres półprzewodniki

Źródła: opracowania własne.


W przypadku rosnącego ryzyka konfliktu na Ukrainie, w części akcyjnej funduszy ograniczona została ekspozycja na spółki europejskie oraz wzrósł udział spółek z sektora energii. Na poziomie logicznym/racjonalnym szeroko zakrojona inwazja nie ma sensu dla Putina, Rosjanie też na dzień dzisiejszy nie mają przy granicy z Ukrainą wystarczających sił i zaopatrzenia. Tym niemniej, pierwiastek szaleństwa w połączeniu z imperialnymi ambicjami mogą przysłaniać logiczny ogląd sytuacji.

Caspar Stabilny stracił w styczniu 4.10% wobec spadku benchmarku o 1.20%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Stabilny – styczeń 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 3 min