Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: sierpień 2023

Fundusze rynku pieniężnego - co warto o nich wiedzieć?

Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KIID.


Przegląd rynku:

Przyszła korekta na amerykańskich indeksach

W sierpień na rynku akcji wchodziliśmy w bardzo dobrych nastrojach. W pierwszych dniach sierpnia nastroje panowały wręcz bycze, a wzrost indeksu S&P 500 w tym roku o około 20% skłaniał inwestorów do poważnego podejścia do wzrostu. Jednak z drugiej strony, indeks sentymentu rynkowego (VIX) wskazywał na ekstremalną chciwość. Patrząc na to kontrariańsko, należało oczekiwać schłodzenia nastrojów i przyjrzenia się ryzykom, gdyż wciąż na rynku zagrożeń jest sporo.

Należy cały czas mieć na uwadze, że wzrost w dużej mierze zawdzięczamy niewielkiej liczbie spółek o największej kapitalizacji. Małe spółki wciąż są notowane relatywnie dużo poniżej swojej długookresowej średniej do dużych spółek.

Rynek energii

Po okresie stabilnych cen gazu w Europie w okolicy 30 EUR w dniu 9 sierpnia ceny gazu na holenderskiej giełdzie (TTF), poszybowały w górę o ponad 30% w związku z wiadomościami o potencjalnych strajkach w zakładach LNG w Australii. Mimo faktu, że europejskie magazyny były zapełnione aż w 87 procentach, reakcja na negatywne informacje powoduje potężną zmienność cen. Sugeruje to, że obawy o podaż nadal są aktualne, a zatem na każde potencjalne zdarzenie zmniejszające dostępność energii rynek będzie reagował bardzo nerwowo.

Na rynku ropy też mamy powrót do wzrostów cen surowca. W sierpniu ceny zamykały miesiąc wyżej, po bardzo udanym lipcu. Warto przyjrzeć się Strategicznej Rezerwie Ropy Naftowej (SPR) utrzymywanej przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), gdyż jest to największe publicznie znane źródło zasilania awaryjnego na świecie. Do tej pory przez kilkanaście miesięcy mieliśmy do czynienia z uwalnianiem tych rezerw, w celu złagodzenia szoku podażowego na rynku paliw płynnych, co spowodowało spadki cen przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Ceny ropy powróciły jednak już do najwyższego poziomu od listopada 2022 r. Ostatnim razem, gdy ceny ropy były tak wysokie, amerykańska Strategiczna Rezerwa Ropy Naftowej (SPR) miała 240 mln baryłek ropy więcej. SPR utrzymuje się na najniższym poziomie od lat 80.

Tymczasem ceny ropy naftowej są o około 20% powyżej przedziału 67–72 dolarów, przy którym Stany Zjednoczone zaczęły komunikować odbudowywanie rezerw. Dodatkowo mamy na rynku OPEC, który już wcześniej ograniczył podaż ropy w celu utrzymania wyższych cen, które to zamierza podtrzymywać przez najbliższe kilka miesięcy. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, gdzie na rynku brakuje równowagi, gdyż popyt przewyższa podaż, co jest dobre dla spółek z tego sektora, ale także zwiększa obawy związane z wyższą inflacją. Ponieważ droższa ropa na ogół prowadzi do wyższych kosztów energii dla gospodarstw domowych.

Załamanie Chin

Chińska gospodarka w dalszym ciągu wykazuje oznaki pogorszenia koniunktury, a dane pokazują, że w lipcu odnotowano kolejny spadek produkcji. Producenci zgłosili stłumiony popyt zagraniczny jako kluczowy czynnik wpływający na całkowitą sprzedaż, przy zauważalnym spadku liczby nowych zamówień eksportowych w zeszłym miesiącu. Tymczasem sprzedaż domów spadła najbardziej od roku, zadając cios deweloperom potrzebującym gotówki, aby złagodzić wieloletni kryzys kredytowy.

Ostatnią porażkę odnotowano w Country Garden, jednym z największych chińskich deweloperów z sektora prywatnego, który anulował ofertę akcji o równowartości 300 milionów dolarów. Doprowadziło to do powstania wielu niedokończonych domów, niespłaconych dostawców i wierzycieli, którymi są nie tylko instytucje finansowe, ale także drobni inwestorzy, którzy kupili produkty inwestycyjne powiązane z finansowaniem powierniczym. Wiele emisji zagranicznych obligacji jest obecnie sprzedawanych po niskich dwu- lub nawet jednocyfrowych centach za dolara, a wartość ich akcji spadła nawet o 90%. Zarówno na rynku akcji, jak i rynku długu pozostaje bardzo mała płynność, można by rzec, że handel w sektorze zamarł.

Oczywiście rynek nieruchomości to nie jedyny problem Chin. Uwagę przykuwa także słaba konsumpcja oraz problemy demograficzne. Spadek podaży pracy oraz zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną i społeczną mogą prowadzić do szerszego deficytu budżetowego i większego zadłużenia. Wyższe bezrobocie i mniejsza siła robocza może również uszczuplić oszczędności krajowe, powodując wyższe stopy procentowe oraz spadek inwestycji.

Rynek europejski

Tu warto skupić uwagę na Niemczech. Minęły prawie dwie dekady, odkąd Niemcy zrzuciły etykietę „chorego człowieka Europy”, wprowadzając serię reform rynku pracy, które zapoczątkowały lata lepszych wyników gospodarczych. Na nieszczęście dla Berlina określenie to powraca.

To jest ważny temat lata w Europie: słaby wzrost gospodarczy, pogarszające się nastroje oraz pesymistyczne prognozy ponownie wywołały nagłówki gazet i publiczną dyskusję na temat tego, czy Niemcy po raz kolejny są „chorym człowiekiem Europy”. „The Economist” wznowił tę debatę latem tego roku. Niechlubny nagłówek wydaje się obecnie uzasadniony, patrząc na stan niemieckiej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że kraj ten będzie jedyną zaawansowaną gospodarką, która skurczy się w tym roku o 0,3% w porównaniu ze średnim wzrostem o 0,9% dla 20 krajów, w tym Niemiec, które używają waluty euro. Inflacja jest wyższa niż u większości europejskich sąsiadów.

Ceny konsumpcyjne wzrosły w sierpniu o 6,1% w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 r., znacznie powyżej średniej stopy wynoszącej 5,3% w strefie euro. Można dodać, że lepka inflacja osłabia siłę nabywczą Niemców, podsycając pesymizm wśród gospodarstw domowych. Głównymi czynnikami powodującymi recesję odnotowaną przez kraj zeszłej zimy były spadające wydatki prywatne i publiczne. Do tego Europejski Bank Centralny podniósł główną stopę procentową do historycznego maksimum wynoszącego 3,75%, aby walczyć ze wzrostem cen. Jednak wyższe koszty pożyczek mocno uderzyły w niemiecki sektor budownictwa mieszkaniowego. W pierwszym półroczu 2023 r. liczba rozpoczętych budów spadła o połowę, a pozwolenia na budowę nowych mieszkań spadły o ponad jedną czwartą.

Toksyczna mieszanka wyższych wydatków finansowych, inflacji kosztów budynków, słabego popytu i niepewności politycznej spowodowała opóźnienia lub anulowanie projektów. Obraz gospodarki niemieckiej mamy przedstawiony w publikowanych wskaźnikach. Indeks nastroju konsumenckiego GfK spadł z -24,5 do -25,5 na wrzesień wobec oczekiwanych -24,5. Wskaźnik oczekiwań gospodarczych spadł o 9,9 pkt. do -6,2 pkt., najniższego od grudnia 2022 r. (-10,3 pkt.). Oczekiwania dochodowe uległy pogorszeniu, a wskaźnik spadł z 6,4 punktu do -11,5 punktu. Szanse na trwałą poprawę nastrojów konsumentów przed końcem tego roku coraz bardziej maleją. Z tego obrazka można wyczytać, że przed naszymi sąsiadami stoją wyzwania, których pokonanie będzie musiało uwzględniać zarówno politykę jak i kierunek długofalowego rozwoju.


Fundusze inwestycyjne Caspar TFI:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich

Wyniki funduszu za miniony miesiąc sierpień -1,21% w odniesieniu do benchmarku MSCI Europe Net Total Return Index -1,23%.

Spółki z portfela funduszu korzystały na wyższych cenach ropy naftowej, gdyż sektor energetyczny stanowi wciąż filar części portfela z udziałem powyżej 30% alokacji. Spółki związane z rynkiem nawozów sztucznych były pod presją w ostatnim miesiącu choć, co do niektórych widzimy dodatnią korelację z wyższymi cenami gazu w dłuższym okresie. Fundusz cały czas poszukuje okazji do dywersyfikacji, dlatego też zwiększyliśmy udział spółek o większej kapitalizacji, doważając portfel spółkami przemysłowymi i z sektora ochrony zdrowia. Cały czas skupiamy się na alokacji w spółki o zasięgu globalnym, gdyż dla samego rynku europejskiego widzimy wciąż dużo ryzyk. Wśród nich należy wymienić zaawansowanie cyklu podwyżek stóp procentowych prowadzone przez Europejski Bank Centralny, które EBC podniósł po raz dziewiąty z rzędu, osiągając najwyższy poziom od 23 lat.

Uzasadnieniem podwyżki jest walka z inflacją wywołaną wyższymi cenami energii po inwazji Rosji na Ukrainę oraz zerwaniem łańcuchów dostaw w miarę ożywiania się światowej gospodarki po pandemii Covid-19. To powoduje, że z drugiej strony gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa stoją w obliczu podwójnego uderzenia w postaci skoków cen i wyższych stóp procentowych, które sprawiają, że zaciąganie kredytów na zakup domów i samochodów jest droższe dla ludzi, a dla firm na inwestycje, zakup nowego sprzętu lub budowę obiektów. Wysokie stopy mogą jednak również zaważyć na wzroście gospodarczym, a strefa euro doświadczyła już kolejnych kwartałów recesji. Obawy przed recesją skupiają się na Niemczech, europejskiej potędze przemysłowej i największej gospodarce. Jest to jedyna gospodarka rozwinięta, której skurczenie się w tym roku przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Subfundusz Caspar Globalny

W poprzednim miesiącu wynik funduszu wyniósł +0,20% przy wyniku benchmarku +0,24%. Wynik funduszu od początku roku wynosi +1,07%.

Podejście do alokacji nie zmienia się od dłuższego czasu, a obrane przez nas kierunki inwestycyjne są nadal kontynuowane. Przeważamy w portfelu funduszu spółki z szeroko rozumianego sektora energetycznego związanego z rynkiem ropy i gazu, a także z wydobyciem uranu. W dalszej części istotną część portfela stanowi sektor biotechnologiczny i ochrony zdrowia oraz sektor przemysłowy. W przypadku sektora energetycznego wciąż widzimy dla spółek bardzo dobre otoczenie. Ograniczenia w podaży przy jednocześnie wysokim popycie i dalszym napiętym otoczeniem rynkowym dla tego segmentu mogą pozytywnie wpływać na wycenę spółek energetycznych.

Subfundusz Caspar Stabilny

Podczas ostatniego miesiąca fundusz zarobił +1,04%, przy benchmarku +0,37%.

W funduszu od dłuższego czasu wśród części akcyjnej przeważa sektor energetyczny. Przemawia za tym sytuacja na rynku energii. Z jednej strony mamy rosnący popyt, a z drugiej zagrożenia związane z podażą. Cena ropy naftowej wzrosła do najwyższego poziomu w tym roku. Było to reakcja na informacje, że Arabia Saudyjska przedłuży planowane cięcia produkcji do grudnia. Do końca roku Rosja ograniczyła także swój eksport o 300 000 baryłek dziennie. Wzrosty cen ropy naftowej kontynuują wzrostu już kolejny miesiąc z rzędu, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy notowań ropa naftowa wzrosła o prawie 30%. Wyższe ceny ropy naftowej pogłębiają obawy dotyczące wyższej na dłużej inflacji i stóp procentowych, co zwykle wywiera presję spadkową na szerokie rynki akcji i obligacji. Akcje amerykańskie zakończyły sierpień na minusach, gdyż indeksy S&P 500 i Nasdaq-100 odnotowały pierwsze miesięczne spadki od lutego. Wielka siódemka – największe spółki z indeksu – odpowiedzialne za ponad 75% wzrostów indeksu Nasdaq 100 od początku 2023 r. do lipca, podało mieszane wyniki w tym miesiącu. Chociaż sztuczna inteligencja jest w dalszym ciągu głównym tematem rozpalającym wyobraźnię inwestorów, indeks Nasdaq 100 spadł o 1,5% w ciągu miesiąca, a S&P o 1,6%.

Największą pojedynczą pozycją w funduszu jest ekspozycja na amerykańskie obligacje inflacyjne. Zatem należy wspomnieć o amerykańskim rynku obligacji, gdzie doszło w poprzednim miesiącu do znacznej wyprzedaży, która doprowadziła rentowność 10-letnich obligacji do najwyższych poziomów od 16 lat. Rentowność benchmarku 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wynosiła na koniec miesiąca blisko 4,10% w porównaniu z najwyższym poziomem 4,35% kilka sesji wcześniej. Rentowność 30-letnich obligacji kończyły miesiąc przy poziomie 4,20%. Niewiele się zmieniły obligacje dwuletnie, a ich rentowność kształtuje się na poziomie 4,85%. Krzywa dochodowości pozostaje odwrócona od ponad roku.

Subfundusz Caspar Obligacji

Fundusz obligacji skarbowych zakończył poprzedni miesiąc z wynikiem +0,56%, a w tym roku pozwolił zarobić naszym klientom +8,02%. Wynik za ostatnie 12 miesięcy plasuje go w czołówce polskich funduszy z wynikiem blisko 11%.

Fundusz cały czas reprezentuje konserwatywne podejście, nie biorąc ryzyka stopy procentowej czy dłuższego duration, inwestując w obligacje o krótszym okresie zapadalności, a zatem o niższej wrażliwości na jej zmiany. Wyniki zawdzięczamy obligacjom gwarantowanym przez Skarb Państwa i doważeniu obligacji zmiennokuponowych i stałokuponowych o krótszej zapadalności. Wydarzeniem które spowodowało nerwowość na polskim długu było opublikowane pod koniec sierpnia sprawozdanie Ministerstwa Finansów, z którego wynikało, że deficyt budżetowy wzrósł. Patrząc na gospodarkę, wciąż mamy inflację dwucyfrową, niski wskaźnik inwestycji i słabnącego konsumenta.

Należy mieć na uwadze, że z końcem wakacji wchodzimy w szczyt okresu wyborczego. Z całą pewnością rynki będą bacznie obserwowały koszt obietnicy wyborczych i ważyły szanse poszczególnych partii na utworzenie rządu kolejnej kadencji. Dla samego sektora instrumentów opartych o rynek długu obecny poziom rentowności obligacji, wysokie wskaźniki referencyjne i bardzo dobre wyniki funduszy za ostatni okres spowodowały, iż inwestorzy chętnie sięgają po rozwiązania dłużne, co widać w publikowanych saldach napływów do funduszy.

Podobne wpisy:Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: ctfi,

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: sierpień …

autor: Caspar TFI czas czytania: 11 min