Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – maj 2020

Mateuz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - luzowanie gospodarczeMateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

W maju 2020 roku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zyskała 4,54%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,60%.

Wzrosty na rynkach akcji utrzymywały się również w maju. Powodem tego były te same czynniki, które przyczyniły się do zwyżek już w kwietniu i o których wspominałem w poprzednim komentarzu.

Luzowanie gospodarcze – znoszenie obostrzeń

Do tych czynników zaliczyć należy przede wszystkim pomoc rządową oraz luzowanie obostrzeń dotyczących gospodarki, czyli luzowanie gospodarcze. Szybszy powrót do normy niż wcześniej oczekiwano może być czynnikiem, który będzie wspierał notowania akcji. Natomiast jeśli chodzi o postępy dotyczące szczepionki, to możliwe, że przyjdzie poczekać na nią dłużej niż oczekiwano. Coraz częściej pojawiają się głosy, że termin jednego roku, który powtarzał się na początku pandemii, jest nierealny i może to potrwać około dwóch lat lub nawet dłużej. Mimo to istnieje szansa, że rządzący będą dążyć do względnej normalności nawet w takich warunkach.

Spółki technologiczne, a spółki value

O ile we wcześniejszej fazie odbicia rynków akcji wzrosty indeksów napędzane były, zarówno w USA jak i Europie, spółkami zaliczanymi do grona tych o największej kapitalizacji, o tyle od końca maja obserwujemy także mocne wzrosty na spółkach cyklicznych. Ich wyceny ucierpiały mocniej niż spółek technologicznych czy produkujących oprogramowanie ze względu na potencjalny mocniejszy wpływ pandemii i recesji na ich wyniki. Patrząc na dane historyczne z ostatnich dwudziestu lat, w czasie recesji zdarzały się okresy, podczas których spółki cykliczne generowały wyższą stopę niż spółki wzrostowe, a czas ich trwania to około osiem tygodni.

Według tego schematu taka sytuacja mogłaby potrwać mniej więcej do połowy lipca. A co później? Czy dalsze wzrosty na spółkach cyklicznych i tak zwanych value są możliwe? Oczywiście, jednak by ten scenariusz się zmaterializował, muszą być spełnione konkretne warunki. Przede wszystkim potrzebna będzie inflacja oraz wzrost cen ropy wynikający z odbudowy popytu. Do tego również przydałby się wzrost oprocentowania obligacji skarbowych, co przy obecnych działaniach banków centralnych może się okazać trudnym wyzwaniem.

Luzowanie gospodarcze – Europa a USA

Porównując perspektywy odbicia rynków akcji w Stanach Zjednoczonych i Europie, biorąc powyższe pod uwagę, na pewno należy także pamiętać o tym, że w indeksach europejskich spółki produkcyjne mają większy udział, przez co indeksy te mogą zachowywać się relatywnie lepiej. Do tego warto wspomnieć o programie pomocy unijnej, której, jeżeli zostanie on przegłosowany w obecnie ogłoszonej formie, Polska będzie również beneficjentem. Pomoc ta skupiać się będzie na rozwoju nowych technologii takich jak 5G, automatyzacja czy energia odnawialna. Ostatnią kwestią, lecz wcale nie najmniej istotną, o której należy wspomnieć omawiając akcje europejskie, są odpływy z funduszy europejskich i w przypadku odwrócenia tego trendu ponowne napływy mogą być paliwem napędowym dalszych wzrostów.

Działania zapobiegające upadłościom

Ciekawą kwestia jest temat pozycjonowania się inwestorów względem akcji. Jeżeli weźmiemy globalny agregat pieniężny M2 oraz dodamy do niego aktywa pod zarządzaniem instytucji niebankowych, to zauważymy, że od początku roku udział instrumentów akcyjnych w sumie powyższych spadł z okolic 45 do poniżej 40%. Jest to wartość, której nie obserwowaliśmy od 2012 roku. Udział obligacji natomiast przekroczył 22%, zaliczając tym samym wzrost po około 4 punkty procentowe i osiągając poziom, jaki nie został odnotowany co najmniej w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Tym samym warto zaznaczyć, że spready (różnica między oprocentowaniem obligacji korporacyjnych i obligacji skarbowych) na obligacjach korporacyjnych od marca stabilnie spadają, między innymi dzięki skupom aktywów ogłoszonym przez banki centralne. To działalnie z pewnością pomogło zapobiec wielu upadłościom.

Co dalej?

Podsumowując, nie można moim zdaniem wykluczyć dalszych wzrostów na rynkach akcji, a wyższe wartości indeksów w najbliższym czasie mogą wynikać ze wzrostów kursów akcji spółek, które spadły najmocniej w ostatnim czasie, a niski poziom zaangażowania w akcje może temu sprzyjać.

W maju 2020 roku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zyskała 4,54%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,60%.

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

MASSE


Zobacz nasz kanał!

TAGI: cam,

Simple Share Buttons

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min