Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – październik/listopad 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W październiku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 6,56% przy benchmarku, który spadł o 7,19%.


W październiku obserwowaliśmy dalsze wzrosty rentowności obligacji amerykańskich, a 10-letnie papiery w pewnym momencie przebiły poziom 5%, co negatywnie przełożyło się na zachowania światowych rynków akcji.

Na nominalny wynik strategii negatywny wpływ miało również umocnienie się złotówki do najważniejszych walut. Jednocześnie rozpoczął się sezon raportowania przez spółki wyników finansowych za 3. kwartał 2023. Póki co % spółek europejskich, które przebiły oczekiwania analityków, jest na najniższym poziomie od 2009 roku. Kilka spółek zaraportowało wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań, jak na przykład niemiecki Duerr, właściciel spółki Homag dostarczającej maszyny produkcyjne dla branży meblowej – w tym przypadku wyraźnie widać przełożenie wyższych stóp procentowych na gospodarkę i niższy popyt na nowe mieszkania w obsługiwanych przez firmę regionach, a dodatkowym problemem są silne zamówienia, które spółka realizowała w poprzednich latach. Inna europejska spółka, Verallia, producent opakowań szklanych, ogłosiła spadek liczby wyprodukowanych opakowań o 10% r/r, wskazując na Europę jako główną przyczynę słabości.

Widzimy również, że transformacja energetyczna przebiega wolniej od oczekiwań. Prezes SolarEdge wskazywał, że w trakcie ostatniego kwartału spółka obserwowała rezygnację z zamówień paneli słonecznych ze względu na ich wysokie zapasy i wolniejsze niż oczekiwano tempo montażu instalacji. Również spółka Siemens Energy ogłosiła, że wyniki jej segmentu zajmującego się produkcją turbin wiatrowych okazały się poniżej oczekiwań, co wynikało z niższych niż planowano przychodów oraz zamówień.

Sektor dóbr podstawowych w ostatnim czasie radził sobie słabo w relacji do szerokiego rynku. Część analityków przypisuje to lekom na otyłość, które ograniczają popyt na tego typu produkty. W mojej ocenie jednak głównym powodem ich słabości jest fakt, że w otoczeniu niskich stóp procentowych spółki te były postrzegane jako alternatywa dla obligacji. W obecnej sytuacji nie trzeba szukać alternatywy – można kupić po prostu obligacje. Teza o słabszym popycie nie broni się również dlatego, że spadają takie spółki jak Colgate-Palmolive czy Kenvue (część consumer healthcare Johnson&Johnson). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na słabość tych spółek jest obecna faza cyklu, w której część konsument ogranicza wydatki chociażby poprzez tzw. downtrading, czyli kupowanie tańszych zamienników.

Takie otoczenie rynkowe jest spójne z moimi oczekiwaniami i nie planuję istotnej zmiany składu portfela. Skupiam się na dobrze spółek z silną pozycją rynkową oraz oferujące wysoki poziom przepływów pieniężnych, którymi dzielą się z akcjonariuszami.

W październiku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 6,56% przy benchmarku, który spadł o 7,19%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min