Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Dalszy spadek inflacji nie jest przesądzony – Wojciech Kseń dla “Parkietu”

Dalszy spadek inflacji nie jest przesądzony


Informacja reklamowa. Inflacja spada, ale nie ma na razie przekonywujących danych wskazujących, że ten problem jest już rozwiązany. Nawet jeśli założyć, że inflacja nadal będzie się obniżała, to trzeba mieć na uwadze, że spadek nie będzie już tak dynamiczny jak w ostatnim czasie. Możliwy, a nawet prawdopodobny jest też scenariusz, w którym inflacja spadnie do pewnego poziomu – poziomu znacznie wyższego niż wynosi cel inflacyjny, czyli 2,5% – i tam się zatrzyma. Są też scenariusze, wcale nie pozbawione racjonalności, że inflacja zacznie znowu piąć się w górę. Nie tak dynamicznie jak w ubiegłym roku, ale jednak.


Przeczytaj też poradnik inwestora – co to jest stopa zwrotu.


Mimo wyższych stóp procentowych, nie mamy jakichś bardzo zacieśnionych warunków finansowych w gospodarce. Jest kilka przemawiających za tym argumentów. Po pierwsze, mocny rynek pracy. Bezrobocie jest niskie, cały czas firmy mają problemy ze znalezieniem ludzi do pracy, a wynagradzania rosną. Konsumpcja wprawdzie wyhamowała, ale nie jest to jakiś gwałtowny proces i utrzymuje się na przyzwoitym poziomie, a nastroje konsumenckie mogą się jeszcze w najbliższych miesiącach poprawić, chociażby dlatego, że w ciągu trzech lat (lipiec 2021-lipiec 2024 roku) płaca minimalna w Polsce wzrośnie o ponad 50%, 500+ zmieni się w 800+, czeka nas też wypłata czternastej emerytury.

Obserwowany od kilku miesięcy spadek inflacji jest w dużej mierze efektem bazy. Do spadku przyczyniły się też takie czynniki jak spadek cen surowców, w tym również energetycznych, przy czym nie ma pewności, że jest to trwały trend. Obecnie ceny surowców się ustabilizowały i nie jest wykluczone, że niebawem znowu zaczną rosnąć. Duże znaczenie dla inflacji miało również umocnienie się złotego wobec dolara, ale teraz ten trend wyhamował, cena dolara się ustabilizowała i nie jest wykluczone, że wkrótce amerykańska waluta znowu zacznie piąć się w górę.

Cały czas na wysokim poziomie utrzymuje się inflacja bazowa, która w lipcowym odczycie wyniosła niepokojące 10,5%. Do tego realne stopy procentowe są w Polsce ujemne, a ujemne realne stopy procentowe to nie jest najlepszy przepis na efektywną walkę z inflacją. Dotyczy to zresztą nie tylko Polski, bo ujemne realne stopy procentowe są w niemal całej Europie, a dodatnie tylko w Stanach Zjednoczonych. Swoją drogą rynek, a w każdym razie duża jego część, spodziewa się, że jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe.

Sytuacja na rynku nie jest pewna, a nawet jest niepewna. Pewne jest natomiast, że inflacja będzie nam towarzyszyła jeszcze przez wiele miesięcy, dlatego budując swoje portfele obligacji inwestorzy powinni uwzględnić różne scenariusze.

Wojciech Kseń, Zarządzający w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 31 sierpnia 2023 roku.Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszu Caspar Obligacji?

  • sprawdź aktualne wyniki funduszu – zajrzyj tutaj >
  • sprawdź aktualną kartę funduszu – zajrzyj tutaj >
  • dowiedz się jak kupić fundusz w Caspar TFI – zajrzyj tutaj >
  • Caspar Obligacji wyróżniony przez Analizy.pl – czytaj całość tutaj >


Podobne wpisy:

Chcesz mieć informacje o nowych wpisach, zapisz się do Newslettera:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Dalszy spadek inflacji nie jest przesądzony …

autor: Wojtek Kseń czas czytania: 4 min