Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Odwrót z zielonej ścieżki – Krzysztof Kaźmierczak dla “Parkietu”

Krzysztof Kaźmierczak dla


W ostatnich tygodniach Wielka Brytania oraz Niemcy wprowadziły istotne zmiany w ambitnych planach dotyczących redukcji, a ostatecznie spadku do zera emisyjności netto ich gospodarek.


Przeczytaj też poradnik inwestora – co to jest stopa zwrotu.


Na początku września niemiecki Bundestag zatwierdził mocno skorygowaną wersję przepisów dotyczących ogrzewania. Pierwotny wariant zakładał praktycznie całkowity zakaz instalacji nowych kotłów gazowych oraz wymóg zasilania nowych systemów minimum 65 proc. energii odnawialnej już od 1 stycznia 2024 r. Zatwierdzone ostatecznie zapisy zapewniają więcej czasu na dostosowanie, dodatkowe subsydia oraz gwarantują szereg wyjątków od ich stosowania, m.in. dla osób starszych i o niższych dochodach. Do tego 4 października br. Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu ogłosiło, że do marca 2024 r. zgodę na działalność otrzymują elektrownie zasilane węglem brunatnym, jedne z najbardziej emisyjnych. Ministerstwo uzasadnia to koniecznością oszczędzania gazu ziemnego, by uniknąć niedoborów. Decyzja jest jednak trudna do obronienia w kontekście wyłączenia ostatnich niemieckich elektrowni atomowych w trakcie kryzysu energetycznego.

Również we wrześniu premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak ogłosił pakiet zmian w polityce klimatycznej Zjednoczonego Królestwa. Wśród najważniejszych znalazło się przesunięcie momentu wejścia w życie zakazu sprzedaży nowych samochodów z napędem spalinowym z 2030 na 2035 r. Dodatkowo rozluźnione zostały przepisy dotyczące wymiany kotłów gazowych oraz wymuszające poprawę efektywności cieplnej budynków. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman potwierdziła, że rząd „nie będzie ratował planety poprzez bankructwo brytyjskiego konsumenta”.

Wydaje się, że w obu krajach zmieniła się kalkulacja wyborcza. Politycy zorientowali się, że konsument i przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach mierzyły się ze skutkami pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego, nie będą w stanie udźwignąć kosztu nowych regulacji. Gdy cele były ogłaszane, mówiono o korzyściach dla gospodarki i istotności redukcji emisyjności gospodarki. Aktualnie następuje jednak zderzenie z rzeczywistością i debata w coraz większym stopniu dotyczy kosztów. Głosy w wyborach zdobywa się, pokazując, że dba się nie o realizację wyśrubowanych celów klimatycznych, ale o budżety domowe wyborców.

W tle jest motyw konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów. Utrzymujący się brak porozumienia między Francją i Niemcami w sprawie energetyki atomowej wydaje się być podsycany obawą, że niemieckie przedsiębiorstwa mogą utracić konkurencyjność wobec firm francuskich korzystających z dużej floty reaktorów jądrowych zapewniających im stałe dostawy energii.

Krzysztof Kaźmierczak, Analityk w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 12 października 2023 roku.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Odwrót z zielonej ścieżki – Krzyszto…

autor: Krzysztof Kaźmierczak czas czytania: 4 min