Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – marzec 2021

Mateusz Janicki pisze: wycena dyskontowa

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu 2021 wzrost o 5,46%, podczas gdy benchmark wzrósł o 9,83%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca marca 2021 roku wyniosła 5,55% przy wzroście benchmarku o 10,37%.

Marzec był kontynuacją tego, co mogliśmy zaobserwować pod koniec lutego – w dalszym ciągu spółki wzrostowe radziły sobie gorzej od firm określanych jako value.

Prognozowanie jest trudne

Powodem takiej sytuacji były przede wszystkim wzrosty oprocentowania rządowych obligacji amerykańskich, które używane są przy wycenie spółek, co opisałem w komentarzu do wyników za luty. Minął miesiąc i niewiele się pod tym względem zmieniło, a co gorsza nie wiadomo, ile czasu taka sytuacja potrwa, ponieważ, jak powiedział pewien często cytowany noblista, „prognozowanie jest trudne, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy przyszłości”. Odnosząc ten cytat do obecnej sytuacji dodałbym, że prognozowanie jest trudne, zwłaszcza gdy dotyczy niedalekiej przyszłości, ponieważ w dłuższej perspektywie dobre spółki z silną pozycją rynkową i ciekawymi perspektywami wzrostu wynikającymi ze zmian strukturalnych powinny radzić sobie lepiej od szerokiego rynku. W ramach funduszu właśnie na takich firmach się skupiamy, unikając jednocześnie firm, które w krótkim terminie mogą radzić sobie lepiej, jednak ich perspektywy długoterminowe malują się w ciemnych barwach.

Wyniki Strategii

Wyniki osiągnięte przez subfundusz zarówno w ubiegłym miesiącu, jak i od początku roku pokazują zalety dywersyfikacji portfela. W marcu dobrze radziły sobie spółki przemysłowe, dzięki czemu udało się osiągnąć dodatnią stopę zwrotu. Obecnie mniej więcej 1/3 portfela to spółki przemysłowe, 1/3 spółki technologiczne, a pozostała 1/3 dzieli się na różne inne sektory. Dzięki takiej strukturze, fundusz może osiągać relatywnie dobre wyniki w różnych warunkach rynkowych. Fundusz inwestujący w akcje europejskie pozwala na dywersyfikację ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ekspozycji na spółki wzrostowe i liderów w swoich branżach. Okres od początku tego roku pokazał potrzebę takiej dywersyfikacji, a wyniki funduszu nie wykazały istotnej zmienności.

Zachowanie spółek value

Jak wspomniałem, lepsze zachowanie spółek value od spółek wzrostowych może się utrzymywać i nie sposób przewidzieć, kiedy to się zmieni. Z drugiej strony należy pamiętać, że rotacja w kierunku spółek wzrostowych może nastąpić gwałtownie – możemy mieć do czynienia z szybkimi i silnymi wzrostami, które w ciągu zaledwie kilku dni mogą wynieść spółki wzrostowe na nowe szczyty, przez co niektórzy inwestorzy mogą te wzrosty przegapić. Patrząc na wskaźniki, które opisywałem w poprzednich komentarzach, takie jak premia za ryzyko czy wartość przepływów pieniężnych, wydaje się, że obecnie nie mamy do czynienia z bańką na rynku akcji, co jest obawą niektórych inwestorów. To, co może sprzyjać wzrostom akcji w najbliższym czasie, to poza dobrymi wynikami duży napływ nowych środków na rynki akcji od inwestorów.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu 2021 wzrost o 5,46%, podczas gdy benchmark wzrósł o 9,83%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca marca 2021 roku wyniosła 5,55% przy wzroście benchmarku o 10,37%.


Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne?

.

Co to stopa zwrotu?

.

Fundusze są bezpieczne?


Caspar Stabilny – alternatywa dla lokat

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – marzec 2021…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 2 min