Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – sierpień 2019

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny - yield gapPiotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny wzrósł w sierpniu o 1,74%, natomiast benchmark wzrósł o 0,40%.

Na początku sierpnia obserwowaliśmy wzrost zmienności oraz rozszerzenie spreadów kredytowych w związku z rozwojem wydarzeń na polu „wojny handlowej” między USA i Chinami. Mocna reakcja w pierwszych dniach sierpnia wynikała w mojej ocenie przede wszystkim ze słabych nerwów części zarządzających.

Euforii nie widać

Akcje pozostają atrakcyjną klasą aktywów na tle obligacji. Wskaźnik free cash flow yield, czyli stosunek generowanych przepływów pieniężnych do kapitalizacji spółek, wynosi dla indeksu MSCI World 4,55%, dla indeksu MSCI Europe 5,61%, a dla porównania rentowność obligacji high yield (tzw. śmieciowych) w Strefie Euro to 2,77% (mierzone indeksem ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield).

Rentowność dziesięcioletniego długu skarbowego w USA wynosi 1,72%, w Niemczech -0,57%, a w Japonii -0,21%. Dodatkowo, nie widać euforii na rynku akcji, pozycjonowanie jest bardzo niskie – rekordowo niska equity beta funduszy hedgingowych, niewielkie napływy ze strony inwestorów indywidualnych, potencjał do wzrostu ekspozycji także przez strategie systematyczne (CTA, volatility targeting). Kolejnym czynnikiem przemawiającym za kontynuacją hossy jest globalne luzowanie monetarne.

Caspar Globalny wzrósł w sierpniu o 1,74%, natomiast benchmark wzrósł o 0,40%.

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Komentarz CAE


Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Globalny

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Globalny – sierpień 2019

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 1 min