Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Stabilny – grudzień 2021

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny - Intellia Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:


Caspar Stabilny stracił w grudniu 2021 roku 0,59% wobec wzrostu benchmarku o 0,93%. Od początku 2021 roku subfundusz zyskał 7,21%, przy wzroście benchmarku o 9,26%.

Wyniki funduszy w 2021 i w pierwszych tygodniach 2022 były determinowane głównie przez zachowanie dwóch sektorów: małych i średnich spółek technologicznych (w szczególności producentów oprogramowania) oraz małych i średnich spółek biotechnologicznych.

Spółki biotechnologiczne, po dobrym starcie roku, rozpoczęły przecenę w połowie lutego 2021 roku (kolor pomarańczowy na poniższym wykresie). O powodach przeceny pisałem w jednym z poprzednich komentarzy:

„Sektor małych spółek biotechnologicznych radził sobie bardzo dobrze w 2020 roku, częściowo na pozytywnym sentymencie w związku z rozwojem szczepionek wykreowanym w pewnym stopniu także przez inwestorów na co dzień nieobecnych w tym sektorze. Ta grupa zdaje się w tym roku (2021) opuszczać sektor biotechnologiczny. Dodatkowo na sentyment negatywnie wpływały zapowiedzi podwyżki podatków od zysków kapitałowych przez administrację Joe Bidena oraz brak stałego szefa FDA (Food and Drug Administration) i kilka szorstkich decyzji komisji, które wydłużyły dla wielu spółek proces decyzyjny o zatwierdzenie leku”.

Źródło: opracowanie własne.


Na tym etapie komentarz ten należy uzupełnić o umorzenia, z którymi najprawdopodobniej zmagają się fundusze hedgingowe zmuszone upłynniać wiele pozycji oraz ogólne obawy rynku o zacieśnianie polityki pieniężnej przez amerykański FED w związku z rosnącą inflacją.

W mojej ocenie na tym etapie FED ma większe pole do gołębiego zaskoczenia rynku niż jastrzębiego, a dodatkowo sektor biotechnologiczny nie wykazuje wysokiej korelacji z poziomem stóp procentowych (poniższy wykres Cowena).

Źródło: Cowen.


Bardziej uzasadniona w kontekście podwyżek stóp procentowych była przecena spółek software’owych (niebieska linia na pierwszym wykresie, na szaro S&P500 dla porównania). Niemniej skala przeceny okazała się zaskakująca w przypadku wielu spółek, które spadły o kilkadziesiąt procent bez negatywnych informacji o fundamentach.

Wracając do spółek biotechnologicznych, tutaj też warto odnotować kilka absurdów/ciekawostek. Coraz większa liczba spółek notowana jest na poziomach gotówki, którą mają na bilansie, często spółek z programami w trzeciej fazie badań klinicznych.

Kurs spółki Intellia Therapeutics, która w czerwcu 2021 podała przełomowe dane o edycji genomu w organizmie człowieka wrócił do poziomów sprzed publikacji tych danych. Takich przykładów jest więcej.

Patrząc z innej strony: 20 największych spółek farmaceutycznych ma kapitalizację około 2,5 biliona dolarów, pozostała część sektora, czyli wszystkie spółki biotechnologiczne to około 1 biliona dolarów. Niedawno Apple był warty przez chwilę 3 biliony dolarów, zatem zważywszy, że większość innowacji odbywa się poza tymi największymi spółkami, wyceny w sektorze biotechnologicznym znalazły się na takim poziomie, że za około 1/3 wyceny Apple’a dostajemy przyszłość medycyny.

Sektor biotechnologiczny outperformował S&P500 przez 5 lat z rzędu w latach 2011-2015, następnie przez kolejne 6 lat (2016-2021) w czterech był gorszy, przy czym relatywnie do S&P500 rok 2021 był najgorszy w historii. Powrót pozytywnego sentymentu do sektora, w kontekście zachodzącej rewolucji genetycznej może przynieść kilka lat lepszego zachowania spółek biotechnologicznych od szerokiego rynku.

Niewiadomą, jeśli chodzi o inflację są ceny energii, stąd około 8% części akcyjnej funduszu stanowią spółki energetyczne.

Caspar Stabilny stracił w grudniu 2021 roku 0,59% wobec wzrostu benchmarku o 0,93%. Od początku 2021 roku subfundusz zyskał 7,21%, przy wzroście benchmarku o 9,26%.

Podobne wpisy:

NOTA PRAWNA

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Stabilny – grudzień 2021

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 3 min