Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2021

Mateusz Janicki pisze: wycena dyskontowa

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w grudniu 2021 roku spadek o 2,20%, podczas gdy benchmark wzrósł o 3,63%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca grudnia 2021 roku wyniosła 10,69%, przy wzroście benchmarku o 25,80%.


Grudzień, podobnie jak cały rok 2021, był trudnym miesiącem zarówno dla zarządzających, jak i wielu inwestorów indywidualnych. Ciężko jednak nazwać złym rok, w którym udało się osiągnąć dwucyfrową stopę zwrotu, co nastąpiło po 2020 roku, gdzie wyniosła ona prawie 30%. Był to także trzeci z rzędu rok, w którym globalne rynki finansowe wygenerowały dwucyfrową stopę zwrotu.

W ciągu całego 2021 roku sektorem, który cechował się najlepszym zachowaniem były półprzewodniki, co wynikało z większej dynamiki wzrostu wydatków konsumentów na produkty niż na usługi. Natomiast sektorami, których zabrakło w portfelu w ubiegłym roku, a które radziły sobie całkiem dobrze były między innymi banki czy konsumenckie dobra trwałe. Są to obszary, które w długim terminie będą musiały stawić czoło negatywnym trendom, a wzrost ich wycen wynikał ze zmiany krótko- czy też średnioterminowej sytuacji.

W ostatnim czasie gorzej od dużych spółek radziły sobie mniejsze firmy. Można wręcz powiedzieć, że rok 2021 był rokiem dużych spółek. Widać to szczególnie jeśli spojrzymy na zachowanie indeksu Nasdaq Compostie, który jest szerokim indeksem składającym się z 3000 spółek z różnych sektorów. 57% spółek z tego indeksu jest w bessie, czyli spadło o co najmniej 20%, ale odpowiadają one zaledwie za 18% kapitalizacji całego indeksu. Podobnie sprawa wygląda jeśli spojrzymy na spółki, które spadły przynajmniej o 50%. To prawie 1/3 wszystkich spółek, ale pod względem kapitalizacji stanowią one niecałe 4% indeksu. Z tego właśnie względu ten indeks jest zaledwie 3% od szczytu. Do tych dużych firm zaliczają się oczywiście tacy giganci jak Google, Amazon, Nvidia czy Microsoft. Trudno powiedzieć, że to złe firmy, ale wydaje się, że jeśli spojrzymy na długi horyzont, to większy potencjał mają małe, innowacyjne firmy. Często to właśnie one są dopiero na początku swojej drogi jeśli chodzi o rozwój i zdobywanie rynku, często same wręcz tworzą rynki, na których zajmują pozycję lidera. Warto też dodać, że w przypadku dużych spółek szczególnym zagrożeniem są regulacje, które mogą negatywnie wpłynąć na ich biznes. O takich regulacjach coraz częściej mówi się szczególnie w Europie.

Ostatnia istotna kwestia, która wpłynęła na różnicę w zachowaniu dużych i małych spółek wynikała z silnych napływów do funduszy typu ETF, które w dużej mierze inwestują właśnie w największe firmy. Obecnie mniej więcej połowa rynku w Stanach Zjednoczonych to ETFy, a w ubiegłym roku napłynęło do nich 600 mld USD, podczas gdy z funduszy aktywnie zarządzanych odpłynęło w tym samym czasie do 90 mld USD.

Na początku tego roku nie można jednak zapominać o ryzykach. Wśród nich wymieniłbym w szczególności nowe warianty koronawirusa oraz wyższą od oczekiwań inflację, a tym samym szybsze zacieśnienie polityki monetarnej przez banki centralne. Te dwa czynniki mogą wpłynąć negatywnie na zachowanie indeksów giełdowych w 2022 roku.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w grudniu 2021 roku spadek o 2,20%, podczas gdy benchmark wzrósł o 3,63%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca grudnia 2021 roku wyniosła 10,69%, przy wzroście benchmarku o 25,80%.

Podobne wpisy:


NOTA PRAWNA

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min