Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – sierpień/wrzesień 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W sierpniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 0,02% przy benchmarku, który spadł o 1,87%.


Sierpień przyniósł korektę cen nawozów, co wpłynęło negatywnie na wyceny niektórych spółek. Cena ropy naftowej z kolei utrzymuje się na najwyższych poziomach od listopada ubiegłego roku. Perspektywy dla rafinerii wciąż pozostają dobre, a marże rafineryjne są na najwyższych poziomach z ostatnich 5 lat, wyłączając rekordowy rok 2022. Pozwoliło to wygenerować możliwie pozytywny wynik w ramach strategii.

W ostatnim czasie Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa (DIHK) przeprowadziła badanie wśród niemal 3500 niemieckich przedsiębiorstw. Wynika z niego, że ponad połowa firm (52%) negatywnie ocenia transformacje energetyczną w Niemczech. Z tego samego badania wynika, że niemal 1/3 przedsiębiorstw (32%) zamierza inwestować w rozwój produkcji za granicą, przed rokiem było to 16% firm. Potwierdza to tezę o deindustrializacji Europy, którą opisywałem już we wcześniejszych komentarzach. Rynek niemiecki, ale również europejski, poza wysokimi cenami energii cierpi również na niedobór pracowników, jak i niesprzyjające regulacje. Jest to oczywiście negatywne dla europejskiej gospodarki. Dlatego dobierając spółki do portfela, skupiam się na tych, które odczują te problemy w najmniejszym stopniu lub nawet będą w stanie na nich skorzystać. Spółki giełdowe często są w lepszej pozycji niż małe i średnie przedsiębiorstwa, które produkują na lokalne rynki. Produkcja chemii w Niemczech spadła w pierwszym półroczu tego roku o 16,5%. Chemiczny gigant, BASF, próbuje sobie z tym radzić poprzez ograniczanie kosztów i zamykanie części produkcji w Europie oraz inwestycje w Chinach i Ameryce Północnej.

Dywersyfikacja geograficzna pozwala przedsiębiorstwom unikać zagrożeń związanych specyficznie z konkretnym regionem. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że może to również okazać się pułapką, jak miało to miejsce w ubiegłem roku, gdy wiele firm pospiesznie uciekało z Rosji. Są takie kraje, które dają duży potencjał wzrostu, jednak stawianie na nie wiąże się z licznymi ryzykami. Chiny są ciekawym przykładem takiego kraju, na który postawiło wiele europejskich firm. W ramach portfela staram się jednak unikać firm, które w zbyt istotnym stopniu polegają na chińskiej gospodarce. Wynika to z pogarszających się danych gospodarczych w Państwie Środka – jak chociażby ostatnie dane PMI z przemysłu – ale również z ryzyk politycznych. Utrzymanie wzrostu gospodarczego w Chinach wydaje się niemożliwe bez istotnego wsparcia gospodarki. Skutecznym sposobem na to byłaby stymulująca polityka fiskalna, jednak wydaje się, że model wzrostu oparty o konsumpcję stoi w sprzeczności z obraną przez władze ścieżką rozwoju opartą o rozwój infrastruktury i technologii.

W sierpniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 0,02% przy benchmarku, który spadł o 1,87%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min