Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień 2020

Błażej Bogdziewicz pisze: sytuacja nie jest dobra Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

W kwietniu br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 6,30%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca kwietnia wyniosła -0,42%.

Ostatnie dwa miesiące upłynęły na rynkach akcyjnych pod znakiem spektakularnych wzrostów.

Spektakularne wzrosty

Po części były one wynikiem oddalenia się ryzyka kryzysu finansowego, którego bez odważnych działań rządów i banków centralnych prawdopodobnie nie udałoby się uniknąć. Na rynek akcji płynęły też ostatnio szerokim strumieniem pieniądze od inwestorów indywidualnych. Liczba nowo otwieranych rachunków w amerykańskich domach maklerskich w marcu i kwietniu w wielu przypadkach kilkukrotnie przekraczała poziomy osiągane w minionych okresach.

Sytuacja na rynkach akcji

Sytuacja na rynkach akcji będzie zapewne w dalszym ciągu zależała od tempa rozwoju pandemii oraz prowadzonej polityki fiskalnej i monetarnej. Ograniczenie liczby zachorowań w wielu gospodarkach pozwoli na ich odmrożenie, ale powrót do normalności może okazać się niemożliwy przez dłuższy czas, co oczywiście dla niektórych sektorów gospodarki będzie miało negatywne konsekwencje. Spółki technologiczne w wielu przypadkach, przynajmniej jak na razie, w niewielkim stopniu ucierpiały w wyniku recesji, a często zyskały na przeniesieniu aktywności społecznej do Internetu. Kursy rynkowe w dużym stopniu odzwierciedlają jednak ich dobrą sytuację biznesową. Biorąc pod uwagę takie wskaźniki, jak wartość rynkowa do sprzedaży, spółki te są w niektórych przypadkach wyceniane na poziomach istotnie wyższych niż w minionej dekadzie. Oznacza to, że trudniej o znalezienie atrakcyjnych pomysłów inwestycyjnych. Mimo to cały czas widzimy spółki, które w dłuższym terminie mogą być atrakcyjną inwestycją.

Polityka monetarna

Agresywna polityka monetarna i fiskalna jest obecnie uzasadniona ryzykiem deflacji, ale wiąże się z kosztami i ryzykami. Przede wszystkim z powodów politycznych trudne może się okazać odejście od finansowania wydatków budżetowych dodrukiem pieniądza. Oznacza to ryzyko inflacji w średnim i długim terminie. Pojawienie się wyższej inflacji nie jest przesądzone, ale jeśli nastąpi, będzie miało istotny wpływ na wycenę wielu klas aktywów. Byłoby m.in. relatywnie korzystne dla kursów części spółek określanych jako value w porównaniu ze spółkami wzrostowymi. Ograniczyłoby też możliwości wspierania przez FED gospodarki.

Inwestycje w ramach funduszu a obecna sytuacja

Wysoka niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej jest dodatkowym argumentem za dywersyfikacją zarówno na klasy aktywów, jak i w ramach portfela akcyjnego na spółki z różnych sektorów.

W kwietniu br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 6,30%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca kwietnia wyniosła -0,42%.


Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne?

.

Co to stopa zwrotu?

.

Fundusze są bezpieczne?


Piotr Rojda ze złotym portfelem

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień 2…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 2 min