Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień 2020

Błażej Bogdziewicz pisze: sytuacja nie jest dobraBłażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

W kwietniu br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 6,30%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca kwietnia wyniosła -0,42%.

Ostatnie dwa miesiące upłynęły na rynkach akcyjnych pod znakiem spektakularnych wzrostów.

Spektakularne wzrosty

Po części były one wynikiem oddalenia się ryzyka kryzysu finansowego, którego bez odważnych działań rządów i banków centralnych prawdopodobnie nie udałoby się uniknąć. Na rynek akcji płynęły też ostatnio szerokim strumieniem pieniądze od inwestorów indywidualnych. Liczba nowo otwieranych rachunków w amerykańskich domach maklerskich w marcu i kwietniu w wielu przypadkach kilkukrotnie przekraczała poziomy osiągane w minionych okresach.

Sytuacja na rynkach akcji

Sytuacja na rynkach akcji będzie zapewne w dalszym ciągu zależała od tempa rozwoju pandemii oraz prowadzonej polityki fiskalnej i monetarnej. Ograniczenie liczby zachorowań w wielu gospodarkach pozwoli na ich odmrożenie, ale powrót do normalności może okazać się niemożliwy przez dłuższy czas, co oczywiście dla niektórych sektorów gospodarki będzie miało negatywne konsekwencje. Spółki technologiczne w wielu przypadkach, przynajmniej jak na razie, w niewielkim stopniu ucierpiały w wyniku recesji, a często zyskały na przeniesieniu aktywności społecznej do Internetu. Kursy rynkowe w dużym stopniu odzwierciedlają jednak ich dobrą sytuację biznesową. Biorąc pod uwagę takie wskaźniki, jak wartość rynkowa do sprzedaży, spółki te są w niektórych przypadkach wyceniane na poziomach istotnie wyższych niż w minionej dekadzie. Oznacza to, że trudniej o znalezienie atrakcyjnych pomysłów inwestycyjnych. Mimo to cały czas widzimy spółki, które w dłuższym terminie mogą być atrakcyjną inwestycją.

Polityka monetarna

Agresywna polityka monetarna i fiskalna jest obecnie uzasadniona ryzykiem deflacji, ale wiąże się z kosztami i ryzykami. Przede wszystkim z powodów politycznych trudne może się okazać odejście od finansowania wydatków budżetowych dodrukiem pieniądza. Oznacza to ryzyko inflacji w średnim i długim terminie. Pojawienie się wyższej inflacji nie jest przesądzone, ale jeśli nastąpi, będzie miało istotny wpływ na wycenę wielu klas aktywów. Byłoby m.in. relatywnie korzystne dla kursów części spółek określanych jako value w porównaniu ze spółkami wzrostowymi. Ograniczyłoby też możliwości wspierania przez FED gospodarki.

Inwestycje w ramach funduszu a obecna sytuacja

Wysoka niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej jest dodatkowym argumentem za dywersyfikacją zarówno na klasy aktywów, jak i w ramach portfela akcyjnego na spółki z różnych sektorów.

W kwietniu br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 6,30%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca kwietnia wyniosła -0,42%.


Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne?

.

Co to stopa zwrotu?

.

Fundusze są bezpieczne?


Piotr Rojda ze złotym portfelem

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień 2…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 2 min