Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – marzec 2022

Mateusz Janicki pisze: wycena dyskontowa

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu spadek o 2,54%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,02%.


W marcu na rynkach wciąż utrzymywała się niepewność, co przełożyło się na wyniki inwestycyjne. W dalszym ciągu powodowana jest ona trwającą w Ukrainie wojną oraz utrzymującym się wysokim poziomem inflacji.

Rekordowe poziomy odpływów z akcji europejskich nie sprzyjają odbiciu indeksów. Warto też zwrócić uwagę na nasilający się problem pandemii w Chinach. Ponownie wprowadzane są restrykcje, które negatywnie mogą przełożyć się na łańcuchy dostaw – a tym samym przyczynić się do utrzymania inflacji na wysokim poziomie.

Już od pewnego czasu w strukturze portfela zachodzą zmiany. Ich kierunek to zwiększanie udziału sektorów, których wyniki powinny być odporne na inflację. W tym, w szczególności, spółki energetyczne zajmujące się wydobyciem ropy naftowej i gazu oraz spółki z obszaru dóbr podstawowych i ochrony zdrowia. Jednocześnie mocno zredukowany został udział firm, które ucierpią z powodu wysokich kosztów materiałów, kosztów pracowniczych i cen energii. Takich jak spółki przemysłowe, czy spółki cykliczne – w tym producenci dóbr ponadpodstawowych czy półprzewodników.

Obecnie sentyment inwestorów do rynku akcyjnego jest bardzo słaby. Historycznie często właśnie w takim otoczeniu obserwowaliśmy odbicie na rynkach. Warto też zwrócić uwagę, że na poziomie całych indeksów spółki giełdowe nie są istotnie zadłużone, co powinno im sprzyjać nawet w przypadku podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne. Inflacja jest zła dla akcji, ale nie można zapominać, że dla obligacji może być jeszcze gorsza, gdy przełoży się na wzrost ich oprocentowania, a tym samym spadek wycen. Większość firm z portfela powinna być w stanie radzić sobie z rosnącymi kosztami i przerzucać je na swoich klientów. Nie można jednak na ten moment wykluczyć żadnego scenariusza i jeżeli otoczenie makroekonomiczne pogorszy się znacząco, możemy obserwować dalsze spadki.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu spadek o 2,54%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,02%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – marzec 2022…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 2 min