Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – wrzesień/październik 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

We wrześniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 3,28% przy benchmarku, który wzrósł o 0,42%.


Wrzesień okazał się trudnym miesiącem dla rynków finansowych i najważniejsze indeksy zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Europie zanotowały spadki.

Mimo to strategia osiągnęła wynik lepszy od benchmarku oraz nominalnie dodatni. Nie bez znaczenia było tutaj osłabienie złotówki, które pozytywnie wpłynęło na wyniki strategii. To z kolei było spowodowane zaskakującą obniżką stóp procentowych przez NBP, a właściwie jej niespodziewanie dużą skalą. Decyzja ta powinna poprawić sytuację polskich eksporterów oraz firm z wysokim zadłużeniem. O ile poziom stóp procentowych ma znaczenie dla inflacji, o tyle – w mojej ocenie – większy wpływ na jej poziom w Polsce będzie miała polityka fiskalna, w tym w szczególności podniesienie świadczenia 500+ do 800+, wakacje kredytowe czy 14. emerytura.

W Europie nadal obserwujemy cykliczne problemy gospodarki spowodowane utrzymującym się wysokim poziomem zapasów. Jednakże w ramach strategii staram się dobierać spółki, które mogą pochwalić się silnym portfelem zamówień, dzięki czemu są one w stanie lepiej zarządzać procesem produkcji i łańcuchami dostaw. Wspomniane zamówienia są jeszcze pozostałością po problemach z łańcuchami dostaw powstałymi w trakcie pandemii.

W ostatnich dniach mogliśmy zaobserwować ciekawą tendencję wśród polityków związaną z odsuwaniem w czasie niektórych planów związanych z transformacją energetyczną. Przykładowo premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, ogłosił przesunięcie wdrożenia zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych z wcześniej planowanego 2030 roku do 2035. Premier stwierdził, że pragmatyczne podejście do tematu transformacji energetycznej pozwoli na osiągnięcie zerowej emisji w 2050 bez przesadnie wysokich rachunków dla społeczeństwa. Podobne wydarzenia miały miejsce w Niemczech, gdzie kanclerz Olaf Scholz ogłosił, że Niemcy rezygnują z wymagań dotyczących efektywności energetycznej przy budowie nowych mieszkań. Te pozornie drobne zmiany mogą zwiastować większy trend, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, która doprowadziła do wzrostu rachunków konsumentów. To z kolei przekłada się na rosnący niepokój w społeczeństwie, przez co bardziej radykalne partie zyskują poparcie. Przykładem mogą być właśnie Niemcy, gdzie w jednym z ostatnich sondaży AfD, skrajnie prawicowa partia, uzyskała wynik zbliżony do CDU/CSU.

Jeśli chodzi o obecne otoczenie rynkowe, to wciąż mierzymy się z niepewnością. Banki centralne nadal utrzymują, że stopy procentowe pozostaną na wyższych poziomach na dłużej. Z dużych banków centralnych jedynie Centralny Bank Japonii pozostaje nieugięty i utrzymuje stopy na ujemnym poziomie, jednak wśród inwestorów panuje coraz większe przekonanie, że w końcu skapituluje. Sytuacja geopolityczna wciąż pozostaje napięta przez utrzymującą się wojnę w Ukrainie oraz rozszerzenie składu BRICS. O ile ciężko dokładnie oszacować wpływ zachodzących zmian na giełdy z pewnością nie można ich ignorować.

Wydarzeniem, które miało miejsce we wrześniu i nie powinno się go ignorować jest również podpisanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe umowy na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest to wiadomość, która w długim terminie może mieć istotnie pozytywne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Więcej napisałem o tym w komentarzu: Energia atomowa – szansa dla Polski >

To wszystko moim zdaniem wskazuje na selektywne podejście do inwestycji. W niektórych obszarach rynku można znaleźć spółki, które są atrakcyjnie wyceniane – jednak fundamenty dla innych są kruche, a wyceny wysokie. W ramach portfela nadal utrzymuję przeważenie w sektorze energii oraz skupiam się na spółkach działających globalnie z silną pozycją rynkową.

We wrześniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 3,28% przy benchmarku, który wzrósł o 0,42%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 5 min