Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne - jak zacząć na nich zarabiać?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne – to prostsze, niż mogłoby się wydawać!

Ale zacznijmy od początku, czyli od definicji funduszu inwestycyjnego. Otóż fundusz jest formą wspólnego inwestowania polegającą na zbiorowym lokowaniu pieniędzy w różne aktywa, w tym między innymi w akcje, obligacje, waluty.

Fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną i są podmiotami odrębnymi od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które takimi funduszami zarządzają. W zamian za środki wpłacone do funduszu, klienci otrzymują jednostki uczestnictwa funduszu, stając się w ten sposób jego uczestnikami. W ramach jednego funduszu inwestycyjnego mogą być wyodrębnione subfundusze charakteryzujące się odrębnymi politykami inwestycyjnymi.

Aktywa funduszu pozyskane ze środków Klientów mogą być inwestowane w różnych krajach, oraz w różne instrumenty finansowe, charakteryzujące się określonym poziomem ryzyka oraz wysokością potencjalnych zysków.

Niewątpliwą zaletą funduszy jest inwestowanie pieniędzy przez profesjonalistów. Dzięki temu jesteśmy zwolnieni z obowiązku nieustannego śledzenia sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach, wydarzeń rynkowych i politycznych, mających wpływ na zachowania inwestorów instytucjonalnych, czytania raportów spółek i planów poszczególnych podmiotów gospodarczych notowanych na giełdach. Aby Twoja inwestycja w fundusze okazała się lukratywna, musisz przestrzegać kilku zasad.

Zasada pierwsza: określ cel, jaki chcesz osiągnąć

Czy ma być to ochrona kapitału i zwrot w granicach inflacji lub lokaty bankowej? Być może w oczekiwaniu wyższych zysków – akceptując wyższe ryzyko – zdecydujesz się na akcje? Czy będziesz potrzebował skorzystać z tych pieniędzy w określonym czasie, czy może planujesz inwestycję na wiele lat i masz zamiar skorzystać z nich dopiero na emeryturze?

Zasada druga: zdefiniuj planowany czas inwestycji i swoją wrażliwość na ryzyko inwestycyjne

Mając konkretny cel, jesteś stanie określić przybliżony czas trwania Twojej inwestycji. Im jest on dłuższy, tym większa szansa na to, iż nawet, jeśli nie będzie ona idealnie trafiona czasowo – to jednak w następnych miesiącach lub latach odrobi straty i pozwoli Ci zrealizować zysk. Musisz pamiętać, że rynki (zwłaszcza akcyjne) charakteryzują się cyklicznością i duża zmiennością w czasie. Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w pewnych okresach czasu jesteś w stanie pogodzić się ze stratą i gotowy nieco dłużej poczekać na zysk. W zależności od poziomu oczekiwanych zysków będziesz musiał wybrać fundusze inwestujące w określone aktywa. Potencjalna stopa zwrotu, im wyższa, z tym większym ryzykiem się wiąże.

Sprawdź też nasz poradnik: Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Zasada trzecia: trzymaj emocje na wodzy

Inwestowanie – także w fundusze inwestycyjne – wiąże się z emocjami i to bardzo często one mają wpływ na stopę zwrotu. Jednym z najczęstszych wzorców zachowań jest kupowanie, gdy dostrzegamy dobry wynik (na tzw. „górce”) i sprzedawanie, gdy rynki zaczynają spadać. Efektem jest realizacja strat, zamiast osiąganie zysków. Należy postępować odwrotnie, czyli kierowanie się zasadą „Kup tanio, sprzedaj drogo”. Spadek może być, a nawet powinien być, okazją do kupna. Czasami dobrym rozwiązaniem może być ulokowanie środków i zapomnienie o nich na kilka lat. Uwzględniając oczywiście wcześniej określony czas inwestycji.

Sprawdź też nasz poradnik: 5 najczęściej popełnianych błędów >

Zasada czwarta: zdywersyfikuj swoje inwestycje

To jedna z najważniejszych zasad. Podziel inwestowane pieniądze na kilka rynków, oraz zróżnicuj rodzaj aktywów. Rzadko bowiem zdarza się, aby raptowna zniżka cen akcji nastąpiła na kilku rynkach jednocześnie. Istnieje wiele rozwiązań dających ekspozycję na kilka rynków – w naszej ofercie znajdziesz na przykład subfundusze Caspar Globalny oraz Caspar Akcji Europejskich, które pozwolą Ci zdywersyfikować Twoje inwestycje w akcje. Oprócz zróżnicowania pod względem geograficznym zadbaj również o posiadanie kilku klas aktywów (np. akcje i obligacje).


Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestyc…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 3 min