Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Fundusz inwestycyjny otwarty czy zamknięty?

Fundusz inwestycyjny otwarty czy zamknięty?

Spis treści

1. Fundusz otwarty czy zamknięty? Podstawowe różnice >

2. Fundusz inwestycyjny otwarty a zamknięty – który wybrać? >

Informacja reklamowa. Najbardziej rzucająca się w oczy różnica między funduszem otwartym a zamkniętym polega na tym, że w tym pierwszym inwestor otrzymuje jednostkę uczestnictwa, a w tym drugim certyfikat inwestycyjny, czyli rodzaj papieru wartościowego, który może sprzedawać lub odstępować.

Przyjęło się uważać, że Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, czyli FIZ-y, są adresowane do bogatszych inwestorów, ale nie jest to prawdą, bo wszystko zależy od specyfiki konkretnego funduszu. Choć trzeba przyznać, że w ostatnim czasie – co pokazują dane – coraz większą popularność zdobywają FIZ-y „szyte na miarę”, pod konkretnego inwestora lub grupę inwestorów (często rodzinę). W wypadku tego rodzaju funduszy zamkniętych próg wejścia jest z reguły rzeczywiście wysoki.

Fundusz otwarty czy zamknięty? Podstawowe różnice pomiędzy funduszem otwartym a zamkniętym:

Elastyczność

Działalność obu rodzajów funduszy jest oczywiście nadzorowana przez KNF, a zarządzaniem aktywami zajmują się specjalistyczne firmy – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zaletą funduszu zamkniętego jest możliwość podejmowania przez zarządzających bardziej dopasowanych do konkretnego klienta i jego predyspozycji oraz apetytu na ryzyko decyzji. Wynika to z bardziej elastycznych przepisów. Fundusze zamknięte zawdzięczają też temu z reguły – bazując na analizie rynku – stosunkowo i generalnie lepsze wyniki ekonomiczne, czyli relatywnie wyższą stopę zwrotu.

Przedmiot inwestycji

Natomiast jeśli chodzi o przedmiot inwestycji, to tutaj nie ma między dwoma rodzajami funduszu jakichś zasadniczych, diametralnych różnic. FIZ-y też mogą inwestować w akcje spółek lub instrumenty dłużne, jednak liczba instrumentów dostępnych dla FIZ-ów jest większa niż w wypadku funduszy otwartych. Z punktu widzenia inwestora ważne jest, aby jego aktywa były inwestowane w płynne instrumenty, bo tylko to daje pełną gwarancję zwrotu kapitału.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

Fundusz inwestycyjny otwarty a zamknięty – który wybrać?

Obowiązujące w Polsce przepisy powodują, że Fundusze Inwestycyjne Zamknięte stały się w ostatnim czasie ważnym i wygodnym “wehikułem” zarządzania całym rodzinnym majątkiem, a przy okazji jego sukcesji. Takie fundusze mają jednak oczywiście charakter niepubliczny, a jego uczestnikami są określone w statucie osoby.

Ze statystyk wynika, że choć oczywiście FIO (fundusze inwestycyjne otwarte) gromadzą znacznie większą grupę uczestników, to obecnie więcej pieniędzy jest zainwestowanych w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte niż w Otwarte. To efekt tego, że stały się one przedmiotem zainteresowania najbogatszych klientów.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Fundusz inwestycyjny otwarty czy zamknięty?…

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min