Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

W co inwestują fundusze dłużne?

Fundusze dłużne

Spis treści

1. Jak inwestują fundusze dłużne? >

2. Obligacje – różni emitenci, różne ryzyko >

3. Firmowe obligacje też mogą być mało ryzykowne >

4. Fundusze dłużne – ochrona przed inflacją >

Informacja reklamowa. Fundusze dłużne mają opinię jednych z możliwie najmniej ryzykownych instrumentów rynku kapitałowego. Wskazane ograniczone ryzyko wynika przede wszystkim ze struktury ich inwestycji.

Jak inwestują fundusze dłużne?

Wybierając fundusz dłużny, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jakie dokładnie instrumenty są przedmiotem jego inwestycji. Opisywany instrument finansowy może inwestować zarówno w obligacje skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa – jak i w obligacje, których emitentem są spółki. Te pierwsze są bezpieczniejsze, te drugie wiążą się z większym ryzykiem.

Powód jest oczywisty. Obligacje skarbowe są emitowane przez państwa, a państwa – choć naturalnie mieliśmy już z takimi sytuacjami do czynienia – bankrutują rzadko. Nie sposób tego oczywiście całkowicie wykluczyć, ale jeśli inwestujemy w obligacje, a więc dług, krajów stabilnych, o mocnej pozycji ekonomicznej, z silną gospodarką, to ryzyko takiej inwestycji jeśli nie jest zerowe, to na pewno bliskie zera.

Obligacje – różni emitenci, różne ryzyko

Fundusze dłużne mogą też inwestować w obligacje, które nie są emitowane przez Skarb Państwa, ale są przez niego gwarantowane. W Polsce przykładem mogą być obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego lub Polskiego Funduszu Rozwoju. Ich bezpieczeństwo jest porównywalne z klasycznymi obligacjami skarbowymi, ale inwestor musi mieć świadomość, że są one z reguły nieco mniej płynne.

Na drugim biegunie są obligacje, których emitentem są spółki. Podmioty gospodarcze, co oczywiste, w warunkach gospodarki rynkowej zawsze są narażone na ryzyko upadłości, co dla inwestorów wiąże się z ponoszeniem ryzyka, ale równocześnie wyższą premią za to ryzyko. W praktyce oznacza to, że obligacje firm są wyceniane nieco wyżej niż obligacje skarbowe.

Firmowe obligacje (obligacje korporacyjne) też mogą być mało ryzykowne

To ryzyko można oczywiście zmniejszyć wybierając fundusze, które starannie dobierają emitentów do swojego portfela. W polskich warunkach inwestycja w spółki skarbu państwa – takie jak na przykład Orlen lub PKO BP – jest obarczona niewielkim ryzykiem ich upadłości. Spółki mniejsze, o gorszej pozycji rynkowej, a więc bardziej ryzykowne, wyceniają swoje obligacje lepiej, można więc na nich więcej zarobić, ale kosztem wyższego ryzyka.

Fundusze dłużne – ochrona przed inflacją

Fundusze obligacyjne cieszą się stosunkowo dużą popularnością wśród polskich inwestorów, nie tylko z racji stosunkowo niskiego ryzyka. Pełnią one także istotną funkcję stabilizującą portfel i uodparniają go na wahania cen, właściwe dla inwestycji na rynku akcji. W obecnych realiach gospodarczych, fundusze obligacyjne mogą być uważane za dobry sposób ochrony naszych oszczędności przed inflacją.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

W co inwestują fundusze dłużne?

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min