Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia inwestycyjna – czym jest i jak wybrać odpowiednią?

Szachy, które obrazują strategię i jej wartość.

Spis treści

1. Dlaczego potrzebujesz strategii inwestycyjnej? >

2. Rodzaje strategii inwestycyjnych >

3. Jak wybrać odpowiednią strategię inwestycyjną? >

4. Monitorowanie i dostosowywanie strategii >

Informacja reklamowa. Strategia inwestycyjna to nie tylko gotowe rozwiązanie inwestycyjne – to też przede wszystkim zbiór wytycznych oraz informacji, które pomagają inwestorowi w podejmowaniu decyzji związanych z inwestowaniem kapitału.

Jest to kluczowy element, który wpływa na ostateczny sukces lub porażkę na rynku finansowym. Strategie inwestowania różnią się w zależności od celów, horyzontu czasowego, profilu ryzyka inwestora oraz instrumentów i rodzaju transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem tych instrumentów w ramach strategii.

Dlaczego potrzebujesz strategii inwestycyjnej?

Posiadanie dobrze przemyślanej strategii inwestycyjnej jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na minimalizację ryzyka. Bez strategii, inwestorzy są bardziej podatni na wpływ emocji, co może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji i potencjalnych strat. Strategia pomaga zidentyfikować i zrozumieć różne rodzaje ryzyka, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe czy ryzyko związane z konkretną branżą. Dzięki temu można zastosować odpowiednie mechanizmy zabezpieczające. Pozwala to na:

  • zwiększenie zysków – dobrze przygotowane strategie inwestycyjne są nie tylko ochroną przed ryzykiem, ale również sposobem na zwiększenie potencjalnych zysków. Poprzez analizę rynku, identyfikację trendów i zastosowanie różnych technik inwestycyjnych, inwestorzy mogą znacząco zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie zysków. Na przykład, strategie oparte na analizie technicznej czy fundamentalnej mogą pomóc w identyfikacji “okazji” inwestycyjnych.
  • większą dyscyplinę – jednym z największych wyzwań w inwestowaniu jest utrzymanie dyscypliny. Emocje często prowadzą do podejmowania impulsywnych decyzji, takich jak sprzedaż aktywów w panice czy zbyt agresywne inwestowanie.

Posiadanie strategii inwestycyjnej pomaga utrzymać dyscyplinę, ponieważ każda decyzja jest podejmowana w oparciu o wcześniej ustalone zasady i kryteria.

Rodzaje strategii inwestycyjnych

Na potrzeby tego wpisu poruszymy 3 podejścia do strategii inwestycyjnej. Wskażemy 3 najczęściej pojawiające się w branży i literaturze podejścia. Warto jednak pamiętać, że w rzeczywistości te podejścia nierzadko działają komplementarnie, natomiast inwestorzy dywersyfikują swoje portfele umieszczając różne ilości środków w różnych inwestycjach.

Inwestowanie pasywne jako strategia inwestycyjna

Jednym z modelowych przykładów podejścia do inwestowanie jest inwestowanie pasywne i polega ono na zakupie aktywów finansowych z zamiarem ich długoterminowego utrzymania. Jest to strategia, która minimalizuje liczbę transakcji, a tym samym koszty związane z kupnem i sprzedażą aktywów.

Zaletą inwestowania pasywnego jest relatywnie niski poziom ryzyka. Ponieważ inwestor nie angażuje się w częste transakcje, jest mniej podatny na krótkoterminowe fluktuacje rynkowe. Jednak ta strategia również ma swoje wady. Niski poziom ryzyka często oznacza niski potencjalny zwrot z inwestycji. Dlatego inwestowanie pasywne jest często zalecane osobom, które nie potrzebują szybkich zysków i są w stanie zaakceptować umiarkowane stopy zwrotu.

Ta strategia jest najbardziej efektywna w stabilnych warunkach rynkowych. Często jest zalecana dla inwestorów o niskim profilu ryzyka i długim horyzoncie inwestycyjnym.

Inwestowanie aktywne jako strategia inwestycyjna

Po drugiej stronie stoi inwestowanie aktywne – strategia, w której inwestor aktywnie zarządza swoim portfelem, często kupując i sprzedając aktywa w celu osiągnięcia wyższych zysków.

Zaletą inwestowania aktywnego jest potencjalnie wyższy zwrot z inwestycji. Dzięki aktywnemu zarządzaniu portfelem, inwestor ma możliwość szybszego reagowania na zmiany rynkowe. Wadą jest wyższe ryzyko i większe koszty transakcyjne związane z częstymi operacjami kupna i sprzedaży.

Strategia ta może być najbardziej efektywna w warunkach rynkowych, które są zmienne i oferują liczne możliwości do spekulacji. Jest zalecana dla inwestorów, którzy są dobrze zorientowani na rynku i są w stanie śledzić jego zmiany na bieżąco.

Inwestowanie w oparciu o analizę techniczną

To uznana strategia, w której inwestor korzysta z różnych wskaźników i narzędzi analitycznych – takich jak wykresy cen, wskaźniki trendów i inne, do przewidywania ruchów cen na rynku. Zaletą tej strategii jest możliwość dokładnej analizy rynku i identyfikacji krótkoterminowych trendów, co może prowadzić do szybkich zysków. Wadą jest to, że analiza techniczna nie uwzględnia czynników zewnętrznych, takich jak wiadomości czy wydarzenia gospodarcze, które również mogą wpływać na rynki.

Analiza techniczna jest najbardziej efektywna w krótkim okresie czasu i jest często używana przez day traderów i inwestorów korzystających z handlu na marginesie. Jest zalecana dla inwestorów, którzy są w stanie poświęcić czas na naukę i zrozumienie różnych wskaźników oraz narzędzi analitycznych.

Jak wybrać odpowiednią strategię inwestycyjną?

Przede wszystkim zdefiniuj swoje cele inwestycyjne. Pierwszym krokiem w wyborze odpowiedniej strategii inwestycyjnej jest zdefiniowanie celów. Czy chodzi o zabezpieczenie przyszłości finansowej, czy może o szybkie zwiększenie kapitału? Różne cele wymagają różnych strategii.

Zrozumienie celów inwestycyjnych pomoże w wyborze aktywów i narzędzi, które najlepiej pasują do indywidualnych potrzeb. Na przykład, jeśli celem jest zabezpieczenie przyszłości finansowej, inwestowanie pasywne w aktywa o niskim ryzyku może być najbardziej odpowiednie.

Następnie oceń apetyt na ryzyko, ponieważ nie każdy inwestor jest gotów do podejmowania dużego ryzyka. Profil ryzyka to indywidualna sprawa inwestora, która określa, jak dużo ryzyka jest w stanie zaakceptować.

Ocena profilu ryzyka pomoże w doborze strategii, która jest najbardziej zgodna z indywidualną tolerancją na ryzyko. Konserwatywni inwestorzy mogą preferować strategie o niskim ryzyku, takie jak inwestowanie pasywne, podczas gdy bardziej agresywni inwestorzy mogą optować za strategiami o wyższym ryzyku i potencjalnie wyższych zyskach.

Sprawdź również nasz poradnik – Ryzyko inwestycyjne >

Nie zapomnij o czasie! Horyzont czasowy to okres, w którym planuje się utrzymać inwestycję. Może to być kilka miesięcy, kilka lat, a nawet kilka dekad.

Wybór horyzontu czasowego wpływa na rodzaj strategii, która będzie najbardziej efektywna. Długoterminowe strategie, takie jak inwestowanie w akcje czy nieruchomości, różnią się od krótkoterminowych strategii, takich jak np. daytrading czy inwestowanie w oparciu o analizę techniczną.

Przeczytaj również: Inwestowanie krótkoterminowe a długoterminowe >

Pomyśl o dywersyfikacji portfela

Dywersyfikacja portfela to nic innego jak inwestowanie w różne aktywa. Zainwestowanie w różne aktywa, może pomóc zminimalizować ryzyko inwestycyjne oraz zwiększyć szanse powodzenia prowadzonych działań.

Konsultuj się z ekspertami

Nie każdy ma dostęp do wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego inwestowania. Warto w związku z tym skonsultować się z doradcą finansowym lub innym ekspertem w dziedzinie inwestowania.

Eksperci mogą pomóc w analizie indywidualnej sytuacji finansowej, zrozumieniu różnych opcji inwestycyjnych i doborze strategii, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i celom. Mogą również pomóc w zrozumieniu potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z różnymi strategiami inwestycyjnymi.

Indywidualne podejście jest kluczowe

Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu na rynku finansowym. Co więcej, nie istnieje jedna “najlepsza” strategia, która będzie pasować każdemu. Każdy inwestor ma swoje unikatowe cele, poziom tolerancji ryzyka i horyzont czasowy, dlatego ważne jest, aby dostosować strategię do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Nie można też zapominać o konsultacji z ekspertami. Doradcy finansowi i analitycy rynkowi mogą dostarczyć cennych wskazówek i narzędzi, które pomogą w wyborze i wdrożeniu najbardziej efektywnej strategii. Ich doświadczenie i wiedza są nieocenione w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Monitorowanie i dostosowywanie strategii

Po wyborze strategii, nie można pozostawić jej bez nadzoru. Rynki finansowe są dynamiczne i zmienną naturę mają również różne strategie inwestycyjne. Regularne przeglądy portfela i dostosowywanie strategii do aktualnych warunków rynkowych są kluczowe dla utrzymania i potencjalnego zwiększenia zysków.

Zastosowanie dobrze przemyślanej strategii inwestycyjnej może być decydującą różnicą między sukcesem a porażką. Nie jest to proces, który można przyspieszyć. Wymaga on czasu, analizy i ciągłego monitorowania. Nie można go zaniedbać, jeśli zależy nam na osiągnięciu sukcesu inwestycyjnego. Dlatego warto poświęcić czas na jej wybór, dostosowanie do własnych potrzeb oraz regularne monitorowanie. Nie należy zapominać również o znaczeniu konsultacji z ekspertami – na przykład z Caspar Asset Management S.A. – którzy mogą pomóc nam unikać błędów i zwiększyć szanse na osiągnięcie pożądanych wyników finansowych.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Strategia inwestycyjna – czym jest i ja…

autor: Caspar AM czas czytania: 8 min