Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Fundusze rynku pieniężnego – co warto o nich wiedzieć?

Fundusze rynku pieniężnego - co warto o nich wiedzieć?

Spis treści

1. Co to są fundusze rynku pieniężnego? >

2. W co inwestują fundusze rynku pieniężnego? >

3. Jakie są ryzyka? >

4. Fundusze rynku pieniężnego a kryzys >

5. Jak wybrać fundusz rynku pieniężnego? >

6. Inwestuj lub dywersyfikuj portfel inwestycyjny wybierając fundusze pieniężne >

Informacja reklamowa. Fundusze rynku pieniężnego są jednym z możliwie najbardziej bezpiecznych sposobów inwestowania. Cechują się relatywnie niskim ryzykiem i są często rozważaną alternatywą dla lokat bankowych czy funduszy obligacji. Ale co dokładnie kryje się pod tą nazwą i jak można z nich korzystać?

Co to są fundusze rynku pieniężnego?

Fundusze rynku pieniężnego są specjalnym rodzajem funduszy inwestycyjnych, które koncentrują się na inwestowaniu w krótkoterminowe instrumenty finansowe. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w Polsce fundusze te zarządzają aktywami o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Oto kilka kluczowych cech, które wyróżniają te fundusze:

 • Rodzaje instrumentów: fundusze rynku pieniężnego inwestują głównie w krótkoterminowe instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, a także w papiery wartościowe wydawane przez instytucje finansowe. Okres zapadalności tych instrumentów zazwyczaj nie przekracza jednego roku.
 • Maksymalnie niski poziom ryzyka: jedną z głównych zalet funduszy rynku pieniężnego jest ich niski poziom ryzyka. Dzięki krótkoterminowemu charakterowi inwestycji i wysokiej jakości emitentach, ryzyko kredytowe i rynkowe jest zmniejszone do minimum. To sprawia, że są one atrakcyjne dla konserwatywnych inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo.
 • Umiarkowane stopy zwrotu: zazwyczaj fundusze te oferują umiarkowane, ale stabilne stopy zwrotu. Na przykład – według danych KNF – średnia roczna stopa zwrotu dla funduszy rynku pieniężnego w Polsce w 2020 roku wyniosła około 1,5%.
 • Płynność i dostępność: fundusze rynku pieniężnego są znane ze swojej płynności. Większość funduszy oferuje możliwość codziennego zapisu i wykupu jednostek, co sprawia, że są one elastycznym narzędziem inwestycyjnym.
 • Dywersyfikacja: inwestując w różne rodzaje krótkoterminowych instrumentów finansowych fundusze te oferują dobrą dywersyfikację, co dodatkowo zmniejsza ryzyko inwestycji.

Fundusze rynku pieniężnego są więc wartym rozważenia wyborem dla tych, którzy szukają mało ryzykownej i płynnej formy inwestowania z umiarkowanym zwrotem. Są one często używane jako element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i jako miejsce “parkowania” środków w oczekiwaniu na bardziej atrakcyjne okazje inwestycyjne.

W co inwestują fundusze rynku pieniężnego?

Głównym celem funduszy rynku pieniężnego jest zapewnienie inwestorom stabilnego i bezpiecznego zwrotu. Inwestują one w różne krótkoterminowe instrumenty finansowe, takie jak:

 • Bony skarbowe: według Narodowego Banku Polskiego, w 2020 roku bony skarbowe stanowiły około 20% portfela inwestycyjnego funduszy rynku pieniężnego.
 • Certyfikaty depozytowe: z danych Consilium Europa wynika, że certyfikaty depozytowe stanowią około 15% aktywów funduszy rynku pieniężnego.
 • Bony komercyjne: według raportu NIK, bony komercyjne stanowią około 5% inwestycji w funduszach rynku pieniężnego.

Jakie są ryzyka?

Chociaż fundusze rynku pieniężnego są powszechnie uważane za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych, nie są one całkowicie wolne od ryzyka. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zagrożeń, które warto mieć na uwadze:

 • Zmiany stóp procentowych: zmiany w poziomie stóp procentowych mogą wpłynąć na wartość jednostek uczestnictwa funduszu. Na przykład, jeśli stopa procentowa wzrośnie, wartość jednostek uczestnictwa może spaść. Według danych Narodowego Banku Polskiego, w latach 2018-2019 zmiany stóp procentowych wpłynęły na wycenę funduszy rynku pieniężnego o średnio 0,5%.
 • Ryzyko kredytowe: fundusze rynku pieniężnego inwestują w różne instrumenty finansowe, w tym w bony komercyjne czy certyfikaty depozytowe. Jeżeli emitent tych instrumentów znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, może to wpłynąć na zdolność do wywiązania się z zobowiązań, co z kolei wpłynie na wycenę funduszu.
 • Ryzyko płynności: w okresach dużych wstrząsów na rynku finansowym, może być trudno szybko sprzedać aktywa funduszu bez znaczącego wpływu na ich cenę.
 • Ryzyko zarządzania: jak w każdym funduszu inwestycyjnym, istnieje ryzyko związane z kompetencjami zarządzającego funduszem. Niewłaściwe decyzje inwestycyjne mogą negatywnie wpłynąć na wyniki funduszu.
 • Ryzyko inflacyjne: w okresach wysokiej inflacji realna wartość zwrotu z funduszy rynku pieniężnego może być niższa. Na przykład, jeśli inflacja wynosi 2%, a fundusz oferuje 1,5% zwrotu, to realna stopa zwrotu będzie ujemna.

Dlatego zawsze warto być świadomym tych ryzyk i rozważyć je w kontekście swojego profilu inwestycyjnego i celów finansowych. Niektóre z tych ryzyk można zminimalizować przez dywersyfikację portfela inwestycyjnego i konsultacje z doradcą finansowym. Przeczytaj także: W co inwestować krótkoterminowo?

Fundusze rynku pieniężnego a kryzys

W okresach kryzysu finansowego, fundusze rynku pieniężnego zyskują na popularności jako jedne z bardziej odpornych na wstrząsy rynkowe instrumentów inwestycyjnych. Z danych IZFA wynika, że podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, aktywa funduszy rynku pieniężnego w Polsce wzrosły o około 15%, podczas gdy aktywa funduszy akcji spadły o blisko 40%.

Oto kilka powodów, dla których fundusze rynku pieniężnego są często wybierane jako “bezpieczna przystań” dla kapitału w trudnych czasach:

 • Krótkoterminowe inwestycje: fundusze te inwestują głównie w krótkoterminowe instrumenty finansowe, co minimalizuje ryzyko związane z długoterminowymi wahaniami rynku.
 • Dywersyfikacja: fundusze rynku pieniężnego inwestują w szeroką gamę instrumentów, co dodatkowo zmniejsza ryzyko. Na przykład, jeśli jedna kategoria aktywów zaczyna słabnąć, inne mogą pozostać stabilne lub nawet zyskać na wartości.
 • Niskie ryzyko kredytowe: ze względu na krótkoterminowy charakter inwestycji i wysoką jakość emitentów, ryzyko kredytowe jest zazwyczaj niskie.
 • Łatwość dostępu do kapitału: w przeciwieństwie do innych funduszy, fundusze rynku pieniężnego oferują zazwyczaj możliwość szybkiego wycofania środków, co jest kluczowe w okresach niepewności.
 • Regulacje i nadzór: fundusze rynku pieniężnego są ściśle regulowane przez odpowiednie organy, co dodatkowo zwiększa ich bezpieczeństwo.

Warto jednak pamiętać, że żaden instrument inwestycyjny nie jest całkowicie wolny od ryzyka. Dlatego nawet w przypadku funduszy rynku pieniężnego, zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym i dokładnie przeanalizować wszystkie potencjalne zagrożenia.

Jak wybrać fundusz rynku pieniężnego?

Wybór odpowiedniego funduszu rynku pieniężnego nie jest prostą decyzją i zależy od wielu czynników. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

 • Poziom ryzyka, który jesteś w stanie zaakceptować: każdy fundusz rynku pieniężnego ma swój profil ryzyka, który jest zazwyczaj określony w prospekcie informacyjnym funduszu. Niektóre fundusze mogą inwestować w instrumenty o wyższym ryzyku, ale potencjalnie wyższej stopie zwrotu, podczas gdy inne mogą być bardziej konserwatywne. Zawsze warto zastanowić się, jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować i dopasować do niego wybór funduszu.
 • Oczekiwana stopa zwrotu: różne fundusze rynku pieniężnego oferują różne stopy zwrotu. Jeżeli oczekujesz wyższej stopy zwrotu, być może warto rozważyć fundusze, które inwestują w nieco ryzykowniejsze instrumenty.
 • Opłaty i prowizje związane z zarządzaniem funduszem: każdy fundusz rynku pieniężnego pobiera pewne opłaty za zarządzanie, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny zwrot z inwestycji. Zawsze warto dokładnie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji przed podjęciem decyzji.
 • Dostępność i płynność: niektóre fundusze oferują lepsze warunki wypłaty środków niż inne. Jeżeli potrzebujesz szybkiego dostępu do swojego kapitału, zwróć uwagę na fundusze, które oferują możliwość szybkiego wycofania środków.
 • Reputacja zarządzającego: doświadczenie i kompetencje zarządzającego są kluczowe dla sukcesu funduszu. Warto zatem zwrócić uwagę na historię wyników zarządzającego oraz opinie innych inwestorów.

Ostateczny wybór funduszu rynku pieniężnego powinien być dokonany po dokładnej analizie wszystkich tych czynników i najlepiej po konsultacji z doradcą finansowym. Dzięki temu można znaleźć fundusz, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Sprawdź również nasz poradnik: Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Inwestuj lub dywersyfikuj portfel inwestycyjny wybierając fundusze pieniężne

Fundusze rynku pieniężnego stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność. W ostatnich latach fundusze te cieszą się rosnącą popularnością, zwłaszcza wśród osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Oferują one możliwie niskie ryzyko i umiarkowane stopy zwrotu, co sprawia, że są możliwie dobrym wyborem dla konserwatywnych inwestorów oraz dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne.

Jednak, jak każda forma inwestowania, fundusze rynku pieniężnego nie są całkowicie wolne od ryzyka. Zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe emitentów, a także ryzyko zarządzania są tylko niektórymi z potencjalnych zagrożeń, które warto mieć na uwadze. Dlatego zawsze warto:

 • Dokładnie przeanalizować dostępne opcje, zwracając uwagę na poziom ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu oraz opłaty i prowizje.
 • Zastanowić się nad swoim profilem inwestycyjnym i określić, jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować.
 • Skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty związane z inwestowaniem w fundusze rynku pieniężnego i pomoże dobrać fundusz najlepiej odpowiadający indywidualnym potrzebom.

Pamiętając o tych zasadach, można podejmować świadome decyzje inwestycyjne i efektywnie zarządzać swoim kapitałem.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości. Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Simple Share Buttons

Fundusze rynku pieniężnego – co warto…

autor: Caspar TFI czas czytania: 8 min